Izobraževanje zaposlenih na OŠ Rakek

Ker je ena od nalog gasilskih društev tudi preventivna dejavnost, smo se z vodstvom osnovne šole Rakek dogovorili, da izvedemo izobraževanje za zaposlene. Po uvodnem nagovoru smo zaposlenim pokazali notranjost hidrantne omarice s poltogo cevjo, namen in uporabo v primeru požara. Zunaj smo pripravili delovne točke, na katerih so bili seznanjeni z osnovami gašenja vnetljivih tekočin, lesa in papirja z ročnimi gasilnimi aparati na prah in CO2. Prikazali smo jim temeljne postopke oživljanja, uporabo AED in prve ukrepe ob dušenju s tujkom v dihalnih poteh. Na vseh točkah so imeli možnost tudi aktivno sodelovati. Za konec pa smo izvedli prikaz nepravilnega gašenja gorečega jedilnega olja z vodo kar privede do vzbuha, pravilno gašenje olja s pokrovko ali mokro kuhinjsko krpo ter gašenje ob požaru na poškodovani napeljavi kuhinjskega plina propan – butan. Vsi smo se strinjali, da moramo tovrstna usposabljanja izvajati tudi v prihodnje (Modic M.).