Sistem prvih posredovalcev

Ko je oseba zaradi bolezni ali poškodbe življenjsko ogrožena, je pomembno hitro in učinkovito ukrepanje najbližjih. Velikokrat pa je čas posredovanja lokalne enote nujne medinske pomoči (NMP) zaradi oddaljenosti od bolnika pogosto predolg, kar je lahko za bolnika ali poškodovanca usodno.

Na preživetje bolnika srčnim zastojem vpliva čas od nastanka srčnega zastoja do začetka temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in čas od nastanka srčnega zastoja do prve defibrilacije z avtomatskim eksternim defibrilatorjem (AED), ki so namenjeni laikom. Čim krajša sta ta dva časa, tem večja je verjetnost, da bo bolnik preživel. Če želimo ta dva časa v čim večji meri skrajšati z namenom preživetja čim več bolnikov, ki se jim nepričakovano zaustavi srce, moramo taki osebi pomagati bližnji. Zato se je v zadnjem času začela na območju Slovenije uresničevati ideja vzpostavitve sistema prvih posredovalcev (PPO).

Kot nosilci sistema PPO so najprimernejši prav gasilci, gorski reševalci, jamarski in drugi reševalci, ekipe prve pomoči in pripadniki drugih enot za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), saj želijo pomagati, so dobro organizirani, imajo sredstva zvez, so tudi bolj ali manj opremljeni in imajo svoje enote v večini naselij tako, da je njihov dostopni čas do bolnika čim krajši.

Kako poteka aktiviranje ekipe PPO?

Regijski center za obveščanje (ReCO) aktivira ekipo PPO na prošnjo lokalne NMP ali dispečerja v zdravstvu v primeru, ko na območju, ki ga ekipa PPO pokriva, pride do nujnega stanja, pri katerem je potrebno posredovanje enote PPO. ReCO najprej aktivira PPO, potem pa obvesti klicoče, da bodo v nekaj minutah na kraj dogodka pred reševalci NMP prišli prvi posredovalci, ki znajo in bodo pomagali bolniku.

Ekipe PPO bodo aktivirane v primerih:

–       suma na srčni zastoj
–       suma na tujek v zgornjih dihalih s hudo zaporo dihalne poti
–       suma na hudo zunanjo krvavitev.

V letošnjem jesenko-zimskem času je v operativni enoti PGD Rakek 7 članov pridobilo licenco certificiranih prvih posredovalcev, ki velja za obdobje enega leta in se permanentno obnavlja. Ekipo PPO PGD Rakek sestavljajo Miha Modic, Klemen Purkart, Aleš Gorkič, Anja Gorkič, Domen Banfi, Mitja Trebec in Sergej Trebec.