Vaja DS Smith

V soboto, 2.9. smo gasilci PGD Rakek izvedli dve vaji na podjetju DS Smith, bivši Valkarton. K temu nas zavezuje pogodba, v okviru katere na podjetju izvajamo tudi redne preglede v zvezi s požarno varnostjo in sodelujemo pri izvajanju preventivnih usposabljanj zaposlenih. Pri prvi vaji je po scenariju prišlo do požara v kotlovnici med vzdrževalnimi deli. Ker so se izvajalci pravočasno umaknili iz prostora, smo takoj pričeli z gašenjem z notranjim napadom. Med vajo smo izvedli tudi simulacijo poškodbe gasilca v napadu, iznos in oskrbo le tega.

Pri drugi vaji smo morali najti pogrešano osebo v prostoru, kjer je prišlo do požara. Zaradi izpada električne energije ni bila možna uporaba dvižnih vrat, zato smo morali do osebe po daljši poti. S tem smo preverili dostop do prostorov z zasilnim načinom odpiranja avtomatskih dvižnih vrat in ponovili postopke za napeljavo daljših napadalnih linij v objektu. Po vaji je sledila analiza z naše in s strani predstavnikov podjetja. Tovrstne vaje so zelo pomembne, saj gasilci s tem spoznavamo prostore podjetja, ovire in poizkušamo najti optimalne rešitve za posredovanje v primeru morebitne nesreče.