Podelitev činov – gasilec

V soboto je 6 članov našega društva dokončno pridobilo čin gasilec. S tečajem smo pričeli že 19. decembra 2015 in ga z vmesnimi prekinitvami končali 17.04.2016.  V tem času smo tako opravili 99 ur. Sam tečaj je bil sestavljen iz teoretičnega (50 ur) in praktičnega (49 ur) dela. Na teoretičnem delu smo pridobili osnovna znanja iz prava in gasilske organizacije, gradbeništva in preskrbe z gasilno vodo, prve pomoči, ravnanja z nevarnimi snovmi, gasilske opreme in vozil in še nekaterih drugih področij. Vsak predmet je imel na koncu predavanja tudi pisno preverjanje znanja. Pri praktičnem delu pa smo osvojena znanja preizkusili v praksi in vadili prvo pomoč ter pravilni vstop v prostor, vozle, opremljanje z IDA, različne variante napeljav gasilskih cevi, plezanje po lestvi idr. Vso to pridobljeno znanje smo prikazali tudi na obsežni zaključni praktični vaji, ko smo v simulaciji najprej pogasili požar na OŠ na Rakeku in nato pa še gozdni požar v okolici kamnoloma v Podskrajniku.

V soboto, 02.07.2016, pa smo v Ivanjem selu imeli svečano podelitev pisnih potrdil in činov. S tem smo sedaj tudi uradno stopili na gasilsko pot. Nekateri izmed nas so že postali tudi operativni člani društva, drugi se zato še odločajo. Čeprav je bil tečaj obsežen, se zavedamo, da je to pridobljeno znanje le osnova našega dela in ga bo potrebno nadgrajevati na društvenih vajah in intervencijah ter nadaljnjih izobraževanjih.

Anita Trebec

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.