Vaje operative in bolničarjev

Tokratne vaje so bile združene vaje operative in ekipe bolničarjev. V prvem delu vaje smo vadili stabilizacijo vozila na boku in iznos poškodovanca, v drugem delu pa smo izvedli dva taktična scenarija. Na prvem scenariju se je izvajala samo stabilizacija vozila in iznos poškodovanca, na drugem pa smo vadili taktični postopek gašenja požara na osebnem vozilu.

20160326_182103

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.