Vaje operative – dimniški požari

Tokratne vaje operative so bile na temo dimniških požarov. Na prvem delu se je preko predavanja spoznalo sestavo dimnika, vzroke za nastanek dimniških požarov, nevarnosti in ukrepe ob gašenju, postopke gašenja in opremo za gašenje dimniških požarov. Poudarek predavanja je bil na postopku posredovanja, saj se dimniški požar smatra kot požar v stanovanjskem objektu, posledično se vsak poziv vzame kot zelo resna zadeva in je potrebno izvoziti z ustrezno tehniko in gasilci. Za konec prvega dela je sledila predstavitev opreme, katero imamo v GVC 16-25 za potrebe gašenja dimniških požarov in kratko obnovitveno usposabljanje za delo s termo kamero. Drugi del vaj je bil namenjen vadbi taktičnih nastopov gasilske enote v primeru dimniškega požara.

Untitled

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.