Vaje pripravnikov – vnetljive tekočine in plini

Tokratne vaje pripravnikov so potekale na temo gašenja vnetljivih tekočin in plinov. Na začetku so se pripravniki učili oblikovanja in uporabe pravilnih vodnih curkov ter napredovanja pri gašenju požara v dvojicah. Prikazali smo tudi gorenje plinastega in tekočega stadija kuhinjskega plina. Pripravniki so na koncu preizkusili še gašenje vnetljive tekočine s pomočjo vode z visokim tlakom.

IMG_9107

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.