Tečaj za bolničarje

Pod okriljem Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Cerknica-Loška dolina, je v času od začetka februarja do danes potekal tečaj za bolničarje, katerega so se udeležili tudi trije operativni gasilci PGD Rakek. Predavanja teorije so obsegala osnove prve pomoči in odgovornost posameznika za nudenje prve pomoči. Sledila so predavanja o reševalni verigi, triaži, anatomiji človeškega telesa in osnovnih življenjskih funkcijah. Tekom predavanj smo predelali tudi temeljne postopke oživljanja odrasle osebe, otroka in utopljencev ter uporabo AED (avtomatski eksterni defibrilator). Na nadaljnjih predavanjih se je predelalo krvavitve, šoke, rane, opekline, poškodbe zaradi mraza, poškodbe kosti in sklepov, hrbtenice, glave in možganov. Pri praktičnem delu tečaja se je vadilo uporabo zajemalnih nosil, namestitev vratne opornice, snemanje čelade motorista in prenos poškodovanca na nosila. Po končanem teoretično-praktičnem delu tečaja je sledil izpit, kateri je sestavljen iz pisnega in praktičnega dela. Na pisnem delu je potrebno odgovoriti na 40 zastavljenih vprašanj, praktični del izpita pa je sestavljen iz temeljnih postopkov oživljanja otroka in odrasle osebe ter oskrbe ran in imobilizacije poškodb na maskerjih.

IMG_2559-001

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.