Postavljanje protipoplavnih vreč

Protipoplavne vreče najpogosteje uporabljamo za preprečitev vdora vode v objekt, kar je tudi osnovni namen tega začasnega ukrepa. Pri tem se vreče ali drugi zaporni objekti običajno polagajo neposredno ob objektu. V slovenskih razmerah, ki jih opredeljujejo hitri poplavni dogodki, je postavljanje začasnih nasipov manj pogosto, ker je le redko dovolj časa za njihovo postavitev. Pri izvedbi tovrstnih začasnih ukrepov se je potrebno zavedati, da gre vendarle za nasipe in da je pri njihovi postavitvi potrebno upoštevati določena pomembna pravila. Natančnejše smernice lahko preberete tule.

začasni_nasipi

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.