Poplave, 7. in 8.11.2014

V petek, 7.11.2014 ob 1:04 so se prvič oglasili pozivniki, ki so napovedovali še dolg dan. Zaradi obilnih padavin, ki so povzročile razlivanje meteorne in podtalne vode, je začelo zalivati objekte v Dovcah in na Škocjanski ulici. Med tem, ko sta dve ekipi odpravljali posledice na omenjenih lokacijah, smo preostali poizkušali zaščititi gasilski dom v katerega je udirala voda. Vodo smo v dom dobivali iz dveh smeri: meteorna voda je pritekla po cesti in zalila garažo ter hodnik gasilskega doma, podtalna voda iz izvira pri železniški postaji pa nam je zalila pomožne prostore in kurilnico. Ko smo uredili zadeve v gasilskem domu je del ekipe preventivno pregledal preostali del Rakeka, del pa se je zaradi naraščajoče podtalnice ponovno odpravil na Škocjansko ulico. Za pomoč pri morebitnem črpanju smo zaprosili tudi PGD Unec, katerih posredovanje kasneje ni bilo potrebno, saj je po odprtju jaškov in narejenem odvodnjavanju voda pričela upadati in ni več ogrožala objektov.

DSC_0389Podtalna voda, ki je pritekla iz izvira

DSC_0385Garaža po tem, ko smo naredili zaščito s
protipoplavnimi vrečami in jo očistili

DSC_0386Zaščita hodnika gasilskega doma

Ob 6:20 smo bili ponovno aktivirani in sicer na Vrtno ulico, kjer je zalilo klet in pritličje stanovanjskega objekta. Istočasno pa je prišel že poziv GZ za pomoč v Cerknici, katero je ponoči v dobrih 20 minutah zalil poplavni val, ki je prišel po strugi Cerkniščice iz smeri Menišije in Vidovske planote. O velikosti poplavnega vala pričajo objekti, ki so od struge oddaljeni tudi več kot 500m! Na pomoč smo poslali 10 gasilcev ter tehniko za prečrpavanje vode (MB, potopne črpalke, vodne sesalce,…). Po prihod na sprejemno mesto v Podskrajniku smo bili skupaj s PGD Ivanje selo napoteni na Videm in Bračičevo ulico, kjer je bilo potrebno prečrpati vodo iz ulice in objektov. Večina objektov je bila zalita v pritličju s skoraj metrom vode, iz garaž je odtekalo tudi gorivo in ostali naftni derivati – slednje smo sanirali s pomočjo pivnikov. Vmes smo dostavili potopno črpalko na ulico Pot v Dele na Rakeku, kjer je bila zalita klet stanovanjskega objekta.

DSC_0397Črpanje vode iz objektov, še prej pa je
bilo potrebno izčrpati vodo iz ulice

DSC_0401Zalita dvorišča in osebna vozila

DSC_0402Črpanje na Vidmu

Po zaključenem delu na območju Vidma in Bračičeve ulice, kjer smo izčrpali vodo iz desetih objektov, smo se preselili k podjetju Mineralka. Na tej lokaciji je del ekipe skupaj s PGD Ivanje selo pomagal pri čiščenju proizvodnih prostorov, drugi del ekipe pa je ročno polnil protipoplavne vreče s katerimi se je zaščitilo objekt pred pričakovanim drugim poplavnim valom. Po končanju del v Mineralki se je zamenjalo dopoldansko ekipo s popoldansko, katera nas je čakala v gasilskem domu na Rakeku in se vrnili nazaj v Cerknico.

Ob 16:33 smo bili ponovno aktivirani na Škocjansko ulico na Rakeku, kjer je zaradi podtalnice in meteorne vode začelo zalivati več objektov. S pomočjo vreč, katere smo imeli še na zalogi v gasilskem domu, se je zaščitilo najbolj ogrožene objekte ter skopalo jarke, kateri so odvajali vodo naprej na polje. Več pa se zaradi količine vode (takih količin še ni bilo na tem območju!) in pomanjkanja protipoplavnih vreč ni dalo narediti. Med tem je bila ekipa štirih gasilcev poslana na pomoč v Podskrajnik za pomoč pri polnjenju protipoplavnih vreč, katere so bile dostavljene – po prihodu pa njihova pomoč ni bila potreba, zato so se vrnili nazaj na Rakek.

Kljub temu, da zaradi naših ukrepov ni zalilo prav nobenega objekta na tem območju, smo bili iz strani dveh prebivalcev na tej ulici deležni verbalnih groženj v stilu, da naj že enkrat mi, gasilci, rešimo problem zalivanja tega predela! Bile so tudi grožnje s fizičnim obračunom, katere se je javilo preko ReCO Postojna in zahtevalo, da se ob morebitnem nočnem posredovanju na tem predelu obvesti in aktivira tudi Policija, katera bi poskrbela za varnost gasilcev. Iskrena hvala pa za podporo in pomoč od vseh ostalih prebivalcev na tej ulici! Vsega tega si po celotnem dnevu, vseh vloženih naporih in pričakovanju naporne noči nismo zaslužili. Še posebej, ker nimamo pri tem čisto nič, se pa prvi in takoj odzovemo ob klicu na pomoč ter naredimo vse kar je v naši moči, včasih tudi na račun lastne varnosti, za pomoč krajanom! Žal nas je tokrat premagala narava, ne prvič in tudi ne zadnjič!

Noč iz petka na soboto je na območju Rakeka minila mirno in v soboto, kljub ponovni veliki količin padavin, ni bilo potrebno posredovanje na našem območju. Kljub temu smo imeli pripravljene ekipe, ki bi po potrebi odšle na pomoč v Cerknico. Tam naša pomoč v obliki ekip za črpanje in čiščenje ni bila potrebna, saj so na pomoč ponovno prišle ekipe gasilcev iz bližnjih občin. Gasilci PGD Rakek pa smo tekom dneva poskrbeli za prevoz in postavitev velike muljne črpalke iz skladišča CZ v Ajdovščini na lokacijo podzemne parkirne hiše v Cerknici. V pozno popoldanskih urah pa se je izvajalo čiščenje in servisiranje uporabljene opreme in vozil, očistilo in osušilo se je tudi gasilski dom.

Na žalost za naše območje še vedno velja oranžen vremenski alarm, sedaj se dvigajo vode na kraških poljih in lahko pride do zemeljskih plazov.Upamo, da se bo vreme umirilo in da naša posredovanja ne bodo več potrebna, hkrati pa prebivalce prosimo, da se naj vedejo samo zaščitniško in pazijo na morebitne spremembe v svoji okolici (dvig podtalnice, razpoke v podpornih zidovih, zdrsi zemlje,…) ter vse to javijo na 112. Gasilci bomo prišli in pomagali kolikor je v naši moči!

Nekaj fotografij si lahko pogledate na strani PGD Unec in PGD Ivanje selo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.