Vaje bolničarjev – triaža

Na današnjih vajah bolničarjev, katere smo morali zaradi slabega vremena izvajati v gasilskem domu, smo obdelali primarno triažo na terenu, Sam pojem “triaža” pomeni razvrščanje poškodovancev po skupinah glede na nujnost zdravniške pomoči in obseg poškodb. Po kratkem predavanju za uvod se je praktično izvajalo triažo na dveh scenarijih, vsak od scenarijev je zajemal po 11 poškodovancev. 6 gasilcev – bolničarjev pa je moralo narediti triažo in nato glede na vrsti red ustrezno oskrbeti poškodovance.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.