Delo z MB 8/8

Na današnjih vajah operative smo si pogledali delo z MB 8/8 ob različnih situacijah: poplave, gašenje, odprti cevovodi, cevovodi z ročniki,… itd. Po kratkem uvodu, teoriji delovanja in predstavitvi same črpalke je vsak operativec poizkusil vžig črpalke in črpanje v primeru poplav, ko se cevovodi odprti in namenjeni prečrpavanju poplavne vode. Na koncu smo vadili še uporabo MB pri gašenju in dobavi vode iz hidrantov. Tu smo si pogledali še namen in uporabo zbiralnikov (2C/B in 2B/A) ter opozorili na posebnosti uporabe motorne brizgalne in hidrantov (stiskanje cevi, tlaki).

DSC_0092

DSC_0089

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.