Praktične vaje NTG – 1

V mesecu januarju se zaključuje nadaljevalni tečaj za gasilca (NTG), ki od novembra 2013 poteka v organizaciji GZ Cerknica. Tečaja se je udeležilo tudi šest pripravnikov PGD Rakek, kateri so imeli danes prvi dan praktičnega usposabljanja. Pred njimi pa so še trije dnevi usposabljanja, vsak dan po 8 ur dela na točkah in deloviščih. Kot inštruktorji so na vajah sodelovali tudi štirje gasilci PGD Rakek ter vozilo GVC 16-25 z voznikom. Tečajniki so prvi dan praktičnega usposabljanja vadili osnove gasilskega dela na naslednjih točkah:

  • izdelava vozlov in navezava orodja (izdelava osnovnih in ostalih uporabnih vozlov v gasilstvu),
  • dobava vode (sesalne cevi, nadzemni in podzemni hidrant)
  • ročniki (različni tipi, uporaba glede na tip, oblikovanje curkov),
  • elektrika v gasilski praksi (delo z elektro-agregatom, osvetljevanje, električno delovno orodje),
  • gašenje z ročnimi gasilnimi aparati (tipi gasilnikov in uporaba, postopki gašenja z gasilniki),
  • sestavljanje in spoznavanje IDA (sestavni deli, zamenjava tlačne posode, sestavljanje IDA),
  • nameščanje in gibanje z IDA (različni načini nameščanja IDA in maske, pravilno opremljanje z osebno zaščitno opremo, gibanje z IDA po prostoru),
  • polaganje cevovodov (polaganje B in C cevovodov).

IMG_0129

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.