Obvestilo usposabljanja

Zadnje bolničarske vaje v mesecu septembru so v četrtek 26.9.2013 ob 19:00 uri. Tema vaje je iznos in oskrba poškodovanega v prometni nesreči.

Redne mesečne vaje operative so v soboto 5.10.2013 s pričetkom ob 17:00 uri. Tema vaje je reševanje iz jarkov.

Bolničarske vaje v mesecu oktobru so po planu 10.10 in 24.10.2013 s pričetkom ob 19:00 uri. Teme vaj bodo naknadno sporočene s strani pomočnika poveljnika za prvo pomoč.

Vaje voznikov so v soboto 19.10.2013 s pričetkom ob 17:00 uri. Tema vaje je črpanje vode s pomočjo črpalke na GVC 16-25. Izčrpalo se bo vodo iz vodnjaka pri gasilskem domu, da omogočimo očiščenje le-tega.

Poleg zgoraj omenjenih usposabljanj je v planu še izvedba dveh nenapovedanih vaj in sodelovanje pri evakuaciji vrtca na Rakeku.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.