Tudi baterije lahko zagorijo! Kako pogasimo požar baterij?

V sklopu nasvetov letošnje teme meseca požarne varnosti na temo požara litij-ionskih baterij smo povedali že kar nekaj preventivnih nasvetov, da to požara sploh nebi prišlo. Ker pa nesreča nikoli ne počiva lahko zagorijo tudi baterije!

Požar litij-ionskih baterij je težko pogasiti, saj gre za burno gorenje z oddajanjem velikih količin energije v obliki toplote in svetlobe, obenem pa v ozračje izhaja veliko strupenih snovi v obliki dimnih in plinskih produktov. Med požarom baterij lahko pride tudi do eksplozij posameznih baterijskih celic, zato je pomemben del gašenja hlajenje gorečih baterij.

Če zagori baterija ali naprava z baterijo upoštevajte nasledje nasvete:

  • napravo oz. polnilnik izklopite iz električnega omrežja;
  • umaknite gorljive in vnetljive predmete v bližini;
  • za gašenje uporabite gasilni aparat ali priročna gasilna sredstva kot so voda, požarna odeja, zemlja, pesek itd.;
  • požar gasite le, če je še v začetni fazi in za vas ne predstavlja posebne nevarnosti;
  • če ocenite, da požara ne boste mogli pogasiti sami ali pa je pustil posledice na okolici (pregretje, ožganine ipd.), potem pokličite št. za nujne primere 112 in se po potrebi odstranite oz. evakuirajte iz objekta.

Če zagori vozilo na električni pogon:

  • ga ugasnite;
  • odstranite elektronski ključ;
  • se umaknite na varno razdaljo;
  • pokličite na številko 112 in poudarite, da gori vozilo na električni pogon (povejte tudi tip vozila);
  • počakajte do prihoda gasilcev in upoštevajte njihova navodila.

(vir: Gasilska zveza Slovenije)