Gašenje notranjih požarov – modul B

6. in 7. oktobra je v ICZR na Igu potekalo usposabljanje gasilcev v gašenju notranjih požarov modul B, katerega se je udeležil tudi naš operativni gasilec.

Pri predhodnem tečaju – modulu A se tečajniki učijo osnov o notranjih požarih, njihovem razvoju in pravilnem prepoznavanju le teh, pri modulu B pa se znanje razširi na tehniko ohlajanja prostora, napredovanjem proti požaru, načini prezračevanja in končnim gašenjem požara.  

Prva četrtina tečaja je bila namenjena kratki ponovitvi osvojenega znanja v modulu A in teoretičnim osnovam modula B. V drugi polovici prvega dneva smo se tečajniki preizkusili v dveh scenarijih. Prva je bila zaustavitev in omejitev požara pod stropom s srednje razpršenim curkom, druga pa ohlajevanje prostorja z napredovanjem do požara, gašenje požara in razbijanje požara v objektu oblike U. 

Drugi dan je sledilo spoznavanje različnih tehnik prezračevanja prostorov oz. objektov in ponovno napredovanje z ohlajanjem, prezračevanjem, iznosom ponesrečenca ter končnim gašenjem požara v objektu oblike L. 

Zadnja četrtina tečaja je bil scenarij požara v kleti, kjer je bilo potrebno napredovati po stopnicah navzdol do ponesrečenca, ga iznesti in nato nadaljevati po ozkem prehodu do požara ter ga tudi pogasiti. Zadnja vaja je bila primer požara na objektu z več napadalnimi skupinami. Izvedlo se je dva notranja napada, kjer so se ekipe enkrat zamenjale. Izvajalo se je ohlajanje, prezračevanje, iznos ponesrečenca, napredovanje do požara in gašenje požara. Pri tem je bila pomembna koordinacija med obema napadalnima skupinama v objektu. (Vadnu Martin)