Usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago v nevarnih razmerah

V četrtek je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Sežani potekalo usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago v nevarnih razmerah. Tečaj je namenjen gasilcem z že opravljenim osnovnim usposabljanjem za varno delo z motorno žago in daje poudarek na delo v nevarnih razmerah kot so vetrolom, snegolom, plaz in druge razmere, kjer podrta in obvisela drevesa zaradi velikih sil napetih vlaken predstavljajo posebno nevarnost in zahtevajo še dodatno previdnost pri delu.

V prvem, teoretičnem delu tečaja je inštruktor Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna predstavil osnove varnega dela v nevarnih razmerah in posebnosti pri izdelavi in reševanju podrtega drevja. Del predavanj je zajemal tudi delo z motornimi rezalkami za beton, železo in ostale materiale.

V praktičnem delu tečaja so bili tečajniki razdeljeni v dve skupini, v prvi so s pomočjo simulatorja spoznavali nevarnosti pri napetih drevesih in se učili pravilne tehnike prežagovanja le teh. Druga skupina je s pomočjo motornih in baterijskih rezalk prežagovala in razrezovala strešno kritino ter železobeton. Tečaja sta se udeležila dva operativca naše enote. Nekaj fotografij s tečaja najdete v FOTOGALERIJI.