Tehnična in druga pomoč

Pri naselju Topol, občina Cerknica se izvaja prečrpavanje vode iz Cerkniščice v dovodni sistem surove vode za vodarno Cerknica z namenom povečanja količin za pripravo pitne vode. Prečrpavanja danes izvajajo gasilci PGD Martinjak, Rakek in Cerknica.