Vaje operative – taktični nastopi

Tokratne vaje operative so bile na temo taktičnih nastopov enote ob požaru v objektu. Tekom vaj se je izvedlo tri taktične nastope. Vsakega od njih je vodil drug vodja, prav tako so se na nalogah menjali gasilci. Gledano iz vidika gasilske taktike smo vadili posredovanje dveh oddelkov. Prvi oddelek, velikosti 1+7 je uporabljal GVC 16-25, drugi v velikosti 1+4 pa vozilo GVGP-1. Obnovili smo znanje iz: postavljanja klasičnih cevovodov, uporabe in taktike prezračevanja, dela s stikalnimi lestvami, uporabe termovizije, dela več napadalnih skupin v objektu, vodenja oddelka in vodenja intervencije. Po vsakem izvedenem scenariju je sledila analiza.