Mednarodni dan gasilcev

Danes, 4. maja na dan Svetega Florijana, zavetnika gasilcev praznujemo mednarodni dan gasilcev. Gasilstvo je v Sloveniji s 150 letno tradicijo globoko zakoreninjeno in praktično prisotno na področju celotne države, saj skoraj ni vasice brez prostovoljnih gasilcev. Po podatkih javne statistike so bile samo v letošnjem letu do danes prostovoljne gasilske enote v Sloveniji aktivirane več kot 6.000-krat, poklicne pa skoraj 3.000-krat. Naloga gasilcev je poleg gašenja in reševanja premoženja in ljudi v primeru raznih nesreč ter varstva pred požarom in naravnimi ter drugimi nesrečami tudi socialna podpora, solidarnost in nesebična pomoč. Preko gasilskih društev se člani tudi povezujejo in družijo ter izkazujejo predanost tako gasilstvu kot narodu. Gasilska organizacija se je tako razvila v humanitarno in nestrankarsko organizacijo, ki velja za eno najmočnejših v Sloveniji.

CAPTAIN ST. FLORIAN, FIREFIGHTER BIRCH WOOD PRINT S/O* - Old Time Signs

Ob tem dnevu Čestitamo vsem gasilcem, občanom pa se zahvaljujemo za vsakršno podporo!

NA POMOČ!