Vaje operative – delovna nesreča

Marčevske vaje operative so bile na temo delovne nesreče, kjer smo vadili postopke posredovanja pri poškodovancu nabodenemu na gradbeno železo (ograjo). Usposabljanje smo izvedli na gradbišču novega gasilskega doma, ki je tako še pred dokončanjem »doživel« naše prve usposabljanje. Vaje so bile sestavljene iz dela na treh delovnih točkah (oskrba ponesrečenca, tehnični poseg, transport ponesrečenca iz višine) ter izvedbe zaključnega nastopa enote. Scenarij zaključnega nastopa je bila nesreča gradbenega delavca, kateri je padel iz drugega nadstropja na ploščo v prvem nadstropju nedokončanega objekta. Pri tem se je z nogo nabodel na gradbeno železo. Oseba je bila ob prihodu gasilcev v nezavesti, visela z glavo navzdol ter krvavela iz prebodenega uda. Zaradi sunka ob padcu se je sumilo tudi na poškodbo hrbtenice. Dodatno težavo je predstavljal težak dostop (uporaba lestev), transport ponesrečenca iz objekta pa je bil možen le z uporabo vrvnih tehnik.