Tečaj za višje gasilske častnike – 2. del

Pretekli vikend sta bila dva člana PGD Rakek na tečaju za višje gasilske častnike. Tečaj poteka v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) Republike Slovenije v Pekrah pri Mariboru. Tečaj je razdeljen na 3 vikende predavanj in praktičnih vaj. Tokrat so tečajniki poslušali predavanja na temo Vozila in oprema, Gradbeništvo in preskrba z vodo, Požarna preventiva, Vartstvo in zdravje gasilcev, Organizacija gasilsttva in pravne osnove , Osebnost gasilca ter Razvrščanje – pri tem predmetu so se izvajale tudi pratkične vaje s poudarkom na poveljevanju večjih formacij.

Tečajnike čaka še en vikend predavanj s praktičnimi vajami v marcu ter zaključni izpiti in zagovori taktičnih nalog.