Dodatno usposabljanje inštruktorjev

V soboto, 9.10. sta se dva inštruktorja PGD Rakek udeležila dopolnilnega usposabljanja inštruktorjev za delo na nivoju regij. Usposabljanje se je izvajalo na regijskem poligonu in v GARS Jesenice. Pogoji za pristop k usposabljanju so predhodno opravljena specialnost Inštruktor, veljaven zdravniški pregled, sodelovanje na usposabljanjih znotraj GZ in priporočilo regijskega poveljnika. Usposabljanje je bilo izvedeno preko štirih delovnih točk. Vsaka točka je bila razdeljena na dva nivoja, in sicer: operativni gasilec (OG) in višji gasilec (VG – vodja skupine). Tekom izvedbe elementarnih vaj, ki se drugače izvajajo v okviru praktičnega usposabljanja pri predmetu Gasilska taktika, je bil poudarek na tem KAKO predstavimo in izvedemo usposabljanje za enako temo pri obeh nivojih. Pri tem so nas usmerjali in korigirali že usposobljeni inštruktorji GZS. Naloga na novo usposobljenih inštruktorjev je sedaj prenos tega znanja na preostale inštruktorje po GZ.