Nova sirena in sistem javnega alarmiranja

Sistem javnega alarmiranja v Sloveniji je podprt z avtonomnim informacijsko-komunikacijskim sistemom za vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči, katerega upravlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). Sistem omogoča alarmiranje prebivalstva na lokalni, regijski ali državni ravni.

Za alarmiranje so zadolženi Center za obveščanje Republike Slovenije, regijski centri za obveščanje, pristojne službe v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter gasilske organizacije. Zasnova sistema javnega alarmiranja v Republiki Sloveniji je hierarhična in obsega tri nivoje: državnega, regijskega in lokalnega.

V večjih mestih so sirene locirane na več mestih, s tem se dosega pokritost slišnosti po celotnem področju. V manjših mestih in krajih so sirene največkrat locirane na gasilskih domovih ali ostalih stavbah reševalnih služb. Tako imenovane »periferne« postaje so sestavljene iz elektronske sirene, sistema osnovnega napajanja in VHF-radijske postaje z radijskim modemom.

V sklopu prenove sistema javnega alarmiranja URSZR postopno prenavlja oz. menjuje dotrajane sirene na gasilskih domovih. V skladu s planom prenove je potrebno v Sloveniji prenoviti 1.496 siren. Letos je na vrsto prišla tudi prenova sirene na gasilskem domu PGD Rakek. Tako je staro motorno sireno zamenjala nova, elektronska. Sirena je preko radijske povezave povezana tudi z regijskim centrom za obveščanje (ReCO) v Postojni, kateri jo lahko aktivira na daljavo.

Mesečni preizkusi sirene se še naprej izvajajo vsako prvo soboto v mesecu točno ob 12:00 uri. Preizkus sirene se izvede z enoličnim zvokom sirene, ki traja 30 sekund.

Fotografije s postavitve nove sirene na gasilski dom PGD Rakek si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

 

Splošni alarmni znaki

1. OPOZORILO NA NEVARNOST – enoličen zvok sirene, ki traja dve minuti, se uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč.
Spremljajte radijska in televizijska obvestila o nevarnostih ter ukrepajte skladno z njimi!

  •  

 

2. NEPOSREDNA NEVARNOST – zavijajoč zvok sirene, ki traja eno minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih.
Spremljajte radijska in televizijska navodila o zaščitnih ukrepih ter ravnajte skladno z njimi!

 

3. KONEC NEVARNOSTI – enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost.
Spremljajte radijska in televizijska obvestila!

 

Vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri preizkusimo sirene z znakom za konec nevarnosti.

(vir: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=pe2.htm)