Vaje pripravnikov – Zaščitna oprema in IDA

Aprilske vaje pripravnikov so potekale na temo zaščitne opreme, katero koristimo v društvu ter osnov izolirnega dihalnega aparata (IDA). Pripravniki so pregledali zaščitne obleke za različne vrste intervencij – požari v naravi, tehnične intervencije, gašenje zunanjih požarov, gašenje požarov v objektih ali na vozilih ter ujme, poplavi in vetrolomi. Več o zaščitni opremi v društvu najdete tudi na spletni strani PGD Rakek pod zavihkom Predstavitev – Opremljenost.

Ob upoštevanju varnostnih ukrepov za preprečitev širjenja okužb so v nadaljevanju pripravniki z inštruktorjema pregledali sestavne dele IDA, zamenjali tlačno posodo in se naučili opraviti minutni test, nato so trenirali pravilno nameščanje dihalne maske in IDA ter razopremljanje. Sledilo je čiščenje opreme in pospravljanje le te na svoja mesta v vozilu.