Vaje vrvnih tehnik – Rakov Škocjan

Foto: Trebec S., Purkart K.