Vaje bolničarjev – zasutje, ukleščenost, 23.1.2014

Foto: Trebec Sergej in Zalar Luka