Sektorska vaja, DS Smith Rakek

foto: M. Vrenko, M. Modic, M. Trebec