Nenapovedana vaja – požar stanovanja

Foto: Doles S., Hrestak Ž., Purkart K.