Gašenje vnetljivih tekočin in plinov, 6.9.2014

Foto: Klemen Purkart