Vod GZC požari v naravi – Cerje

Foto: Doles S., Zwölf D., Modic M.