Vaje operative – osnove vrvnih tehnik, 16.5.2020

foto: S. Doles, K. Purkart