Pomoč Črnomelj, 10.6.2018

Foto: Doles S., Ileršič M., Renata B.