Category: Usposabljanja 2014

Praktične vaje NTG – 4

V nedeljo, 19.1.2014 je potekala zaključna vaja tečajnikov nadaljevalnega tečaja za gasilca. Zaradi izredno slabega vremena (neurje s strelami) se je izvedla samo ena vaja, kjer se je simuliralo gašenje razvitega požara cerkve v Zelšah. Tečajniki so izvajali zavarovanje lokacije, gašenje objekta s zunanjimi napadi ter dobavo vode s pomočjo podajanja vode (rele). Na usposabljanju …

Praktične vaje NTG – 3

Tretji dan praktičnega usposabljanja tečajnikov NTG so bile delovne točke naslednje: gašenje s pomočjo hidranta, gašenje s pomočjo MB (klasični trodelni napad), gašenje s pomočjo GVC 16-25, podajanje vode na velike razdalje (rele), zapora cestišča in gašenje vozila Na usposabljanju so sodelovali tudi štirje inštruktorji PGD Rakek ter vozilo GVC 16-25 z voznikom. Jutri je …

Praktične vaje NTG – 2

Drugi dan praktičnega usposabljanja tečajnikov NTG so le-ti vadili na naslednjih točkah: delo v skupini (praktični primeri dela gasilcev v skupini), požari v naravi (orodje in oprema za gašenje požarov v naravi), vaja s trodelno lestvijo, vaja s ostalimi lestvami (stikalno, kljukasto, raztegljivo), gašenje s vodo (rokovanje s ročnikom, priprava napadov), gašenje s peno (armature …

Gašenje večstanovanjskih objektov

V soboto, 11.1.2014 ob 19:00 uri se je izvedlo predavanje na temo gašenja požarov v večstanovanjskih objektih, kjer nam je Tratnik Andrej (PGD Postojna) predstavil analizo požara objekta na Gregorčičevem drevoredu v Postojni. Zelo zanimivega in strokovno pripravljenega predavanja so se udeležili gasilci PGD Rakek, PGD Ivanje selo in PGD Postojna. Naslednje predavanje je v mesecu …

Bolničarji – zlomi, zvini in izpahi

Po planu usposabljanj so bile tokratne vaje bolničarjev na temo poškodb ekstremitet. Tekom predavanja smo obnovili znanje iz prepoznavanja posameznih tipov poškodb (zlomi, zvini, izpahi), spoznali lastnosti in mehaniko nastanka poškodb ter njihovo oskrbo. Na naslednjih vajah delamo praktično in sicer na dveh delovnih točkah: oskrba in iznos poškodovanca iz vozila, posredovanje in oskrba poškodovanca ukleščenega pod bremenom.

Osnove dela z IDA

Prve vaje operative v letu 2014 so bile na temo spoznavanja izolirnih dihalnih aparatov (IDA). V osnovi so bile namenjene gasilcem pripravnikom in zunanji podpori notranjih napadov, notranji napadalci pa so lahko obnovili osnove. Tekom vaj smo predelali: delovanje in uporabo IDA, glavne sestavne dele, postopke zamenjave tlačne posode, sestavljanja IDA in pravilno opremljanje notranjih …