Category: Usposabljanja 2022

Usposabljanje s sistemi brezpilotnih zrakoplovov (UAS/droni) za ZRP

Gasilska zveza Slovenije je v sodelovanju z Inštitutom za razvoj brezpilotnih sistemov (IRBS) v mesecu aprilu izvedla usposabljanje s sistemi brezpilotnih zrakoplovov (UAS/droni) za ZRP (Zaščita, Reševanje, Pomoč), v kar spadamo tudi gasilci. Usposabljanja sva se udeležila tudi 2 člana PGD Rakek. Po prvem uvodnem predavanju, ki je potekal v ICZR RS na Igu, smo …

Tečaj za višje gasilske častnike 2022

Prejšnji teden sta dva operativna člana zaključila tečaj za člane višjih poveljstev za čin višjega gasilskega častnika. Tečaj je namenjen članom gasilskih organizacij, ki želijo opravljati naloge članov višjih poveljstev. Na tečaju se kandidati natančneje seznanijo z nalogami višjih poveljstev (občinska poveljstva, poveljstva gasilskih zvez,…) in usposobijo za vodenje in pomoč pri vodenju intervencij velikosti …

IPS in požarni načrt

Tokratna prva sobota v mesecu je bila vremensko neprijazna za delo zunaj, zato smo vaje operative prilagodili razmeram ter jih izvedli v obliki predavanja. Predavanje je bilo na temo IPS sistema vodenja ter uporabe požarnih načrtov za gasilska posredovanja. Večini operativcev je ta tema že poznana, tako iz predavanj kot praktične uporabe, zato je predavanje …

Vaje operative – delovna nesreča

Marčevske vaje operative so bile na temo delovne nesreče, kjer smo vadili postopke posredovanja pri poškodovancu nabodenemu na gradbeno železo (ograjo). Usposabljanje smo izvedli na gradbišču novega gasilskega doma, ki je tako še pred dokončanjem »doživel« naše prve usposabljanje. Vaje so bile sestavljene iz dela na treh delovnih točkah (oskrba ponesrečenca, tehnični poseg, transport ponesrečenca iz …

Tečaj za višje gasilske častnike – 2. del

Pretekli vikend sta bila dva člana PGD Rakek na tečaju za višje gasilske častnike. Tečaj poteka v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) Republike Slovenije v Pekrah pri Mariboru. Tečaj je razdeljen na 3 vikende predavanj in praktičnih vaj. Tokrat so tečajniki poslušali predavanja na temo Vozila in oprema, Gradbeništvo in preskrba z vodo, …