Category: Usposabljanja 2014

Vaje bolničarjev – triaža

Na današnjih vajah bolničarjev, katere smo morali zaradi slabega vremena izvajati v gasilskem domu, smo obdelali primarno triažo na terenu, Sam pojem “triaža” pomeni razvrščanje poškodovancev po skupinah glede na nujnost zdravniške pomoči in obseg poškodb. Po kratkem predavanju za uvod se je praktično izvajalo triažo na dveh scenarijih, vsak od scenarijev je zajemal po …

Helikopter – obnovitveno usposabljanje

Obnovitvenega usposabljanja za uporabo zrakoplovov – modul B, kateri je potekal na vojaškem letališču Cerklje ob Krki, se je iz PGD Rakek udeležil en operativni gasilec. Usposabljanje je namenjeno obnovitvi znanja za delo z zrakoplovi, katera ima v uporabi Slovenska vojska in Policija. Po kratkem teoretičnem delu se je praktično preizkusilo: pripravo opreme za delo helikopterja, vzpostavljanje komunikacije …

Gašenje vnetljivih tekočin in plinov

Tokratne vaje operative smo namenili za obnovitev znanja s področja gašenja vnetljivih tekočin in plinov. Delo je potekalo na treh delovnih točkah. Na prvi točki so se operativci spoznali s pravilnimi postopki gašenja vnetljivih tekočin. Poudarek je bil na gibanju gasilcev  in oblikovanju curkov za gašenje “bazena” v katerem so gorele vnetljive tekočine. Na drugi točki so se …

Nočna vaja operative

Na tokratnih operativnih vajah, ki so bile hkrati tudi prve nočne v letošnjem letu, smo vadili gašenje gospodarskega objekta. Objekt je postavljen v neposredni bližini gozda, zato je bilo potrebno ščititi tudi okolico, da se požar ne razširi v gozd. Poleg razsvetljave okolice, ščitenja okolice in gašenja požara na objektu je bil dodatni izziv poskrbeti …

Delo z MB 8/8

Na današnjih vajah operative smo si pogledali delo z MB 8/8 ob različnih situacijah: poplave, gašenje, odprti cevovodi, cevovodi z ročniki,… itd. Po kratkem uvodu, teoriji delovanja in predstavitvi same črpalke je vsak operativec poizkusil vžig črpalke in črpanje v primeru poplav, ko se cevovodi odprti in namenjeni prečrpavanju poplavne vode. Na koncu smo vadili …