Category: Usposabljanja 2021

Nenasilni vstopi v objekte

Druge oktobrske vaje operative so bile na temo nenasilnih vstopov v objekte, katerih se poslužujemo v primerih, kjer niso ogrožena življenja (npr. zaklenjen ali pozabljen ključ). Za primere, ko je ogroženo življenje in je potrebno izvesti hiter vstop, govorimo o nasilnih vstopih v objekte, se v naši enoti poslužujemo posebnega orodja za lomljenje ključavnic (Glocke) …

Dodatno usposabljanje inštruktorjev

V soboto, 9.10. sta se dva inštruktorja PGD Rakek udeležila dopolnilnega usposabljanja inštruktorjev za delo na nivoju regij. Usposabljanje se je izvajalo na regijskem poligonu in v GARS Jesenice. Pogoji za pristop k usposabljanju so predhodno opravljena specialnost Inštruktor, veljaven zdravniški pregled, sodelovanje na usposabljanjih znotraj GZ in priporočilo regijskega poveljnika. Usposabljanje je bilo izvedeno …

Vaja SIQUAKE 2020

V Sloveniji med 4. in 8. oktobrom poteka mednarodna vaja SIQUAKE, katere ključni dogodek je praktična večdnevna vaja. Vaja temelji na predpostavki, da osrednjo Slovenijo prizadene potres, osredotoča pa se na operativno delovanje in usklajevanje na terenu med različnimi službami. Za namen vaje je bilo pripravljenih več delovišč v Ljubljani in širši okolici, ki so …

Gašenje notranjih požarov

Prve oktobrske vaje operative so bile na temo gašenja požarov v objektih. Ker smo dobili na uporabo objekt namenjen rušenju, smo to izkoristili ter poustvarili varne približke realnemu požaru. V prvem skupinskem delu vaj se je demonstriralo spuščanje dimne cone ter opazovalo obnašanje požara v odprtem ali zaprtem prostoru (pomanjkanje zraka). Sledilo je več izvedb …

Predavanje na temo električnih vozil

V soboto 2.10. smo se gasilci PGD Rakek odzvali povabilu PGD Unec, kateri je v okviru svojih rednih usposabljanj organiziral predavanje na temo električnih vozil. Na predavanju smo se seznanili s tipi baterij, varnostnimi elementi električnih vozil, različnimi vrstami električnih in hibridnih vozil, lokacijami baterij v posameznem tipu vozila ter postopkom posredovanja v primeru gašenja …

Zaključek internega usposabljanja pripravnikov

Včeraj so imeli pripravniki v društvu zaključno preverjanje. S tem so zaključili interno usposabljanje za pripravnike, z namenom, da pridobijo osnovno znanje za delo na intervencijah ter spoznavanja z opremo, katero uporabljamo v društvu na naših posredovanjih. Tekom vaj, s katerimi so pričeli letos spomladi so se spoznali z različnimi temami, kot so poznavanje opreme, …

Vaje pripravnikov – Osnove nevarnih snovi in gašenje vnetljivih tekočin

V četrtek so imeli pripravniki še zadnje interne vaje na temo Osnov nevarnih snovi ter gašenja vnetljivih tekočin. Teoretično so spoznali znake za označevanje nevarnih snovi pri prevozih v cestnem in drugem prometu ter si pogledali aplikacijo Nevsnov za prepoznavanje lastnosti različnih nevarnih snovi. V praktičnem delu so vadili zavarovanje območja ter prve ukrepe ob …