Category: Usposabljanja 2017

Seznam usposabljanj v 2017

Vaje bolničarjev – poškode sklepov

Na tokratnih bolničarskih vajah smo v teoriji osvežili znanje iz poškodb sklepov, katere so najpogostejše skeletno-mišične poškodbe, s katerimi se v življenju zagotovo srečamo ter o poškodbah kosti . Govorili smo o zvinu in izpahu sklepov – o načinu poškodovanja, simptomih, znakih in možnih zapletih ter najpogostejših poškodbah sklepov (skočni, kolenski, sklepni, ramenski in komolčni).  …

Vaje pripravnikov – CEVOVODI

 Tokratne vaje pripravnikov so bile namenjene postavitvi cevovodov. Vaje so bile razdeljene na štiri sklope in sicer: postavitev cevovoda za napajanje GVC-16/25 iz hidrantnega omrežja oz. drugega vira napajanja, postavitev B voda iz GVC-16/25 do trojaka ter dveh klasičnih napadov s C cevmi in turbo ročniki, postavitev C cevovoda z uporabo omejevalca tlaka, postavitev C …

Vaje vrvnih tehnik – reševanje iz jaškov

Reševanje iz jaškov, vodnjakov in drugih podobnih prostorov je bila tokratna tema vaj ekipe za vrvno tehniko. Glede na to, da v enoti nimamo namenske opreme za reševanje iz jaškov (trinožci, rollglis,…) je bil poudarek na izdelavi škripčevja na improviziranem stojalu. Tako smo s pomočjo raztegljive A lestve izdelali stojalo, ga dodatno fiksirali s pomočjo …