2. kratkočasnik za mladince

SKUPNA ZAŠČITNA OPREMA in STIK Z NEVARNIMI SNOVMI

Med skupno zaščitno opremo sodi:

 • zaščitna obleka pred visoko temperaturo,
 • zaščitna obleka pred kemičnimi snovmi,
 • zaščitni predpasnik in zaščitne rokavice pred kemičnimi snovmi,
 • zaščitna obleka pred radioaktivnimi snovmi;
 • zaščitna obleka za reševanje iz vode in na vodi,
 • protivrezne hlače,
 • hlačni ščitnik za zaščito nog,
 • gasilski zaščitni pas in
 • reševalna vrv.

Zaščitna obleka pred visoko temperaturo

 

Zaščitna obleka pred kemičnimi snovmi

Posredovanje pri nesrečah, kjer so vpletene kemične snovi, je pogosto predvsem pri prometnih nesrečah in požarih v industrijskih objektih. Mislim, da še dolgo ne bomo pozabilli požarov Kemisa na Vrhniki leta 2017 in Fragmata v naši neposredni bližini leta 2019.

Problem nastane, ko se ne ve, katera nevarna snov je bila vpletena v nesrečo. Zato morajo industrijski obrati voditi natančno evidenco kemikalij, ki jih imajo v obdelavi. V prometu pa morajo cisterne, ki prevažajo nevarne snovi, biti označene s prepoznavno oranžno označevalno tablo.

Zgornja številka nam pove vrsto nevarnosti, ki obstaja pri prevozu določene vrste nevarne snovi. Številka je običajno sestavljena iz dveh ali treh cifer. Podvojitev številke pomeni stopnjevanje določene nevarnosti. Če pa je pred številko za označevanje nevarnosti dodana črka X, snov nevarno reagira z vodo.

Spodnja številka pa je “UN število”. To je število, ki so ga vsaki znani nevarni snovi pripisali Združeni narodi. Slovenija je to evidenco prekopirala in zbrala na internetni strani http://nevsnov.sos112.si/. Tako lahko vsakdo tu vpiše UN-število in izve s čim ima opravka. 

Za gasilca je pomembno, da ve s katero nevarno snovjo ima opravka, ker mora:

 • znati uporabiti pravo osebno zaščitno opremo in se s tem zaščiti;
 • vedeti, kako daleč od kraja nesreče mora evakuirati ljudi, da jih zaščiti pred škodljivimi vplivi nevarnih snovi in
 • vedeti, kakšno prvo pomoč mora nuditi ponesrečencem.

Vizualno je zaščitni obleki pred nevarnimi snovmi zelo podobna tudi zaščitna obleka pred radioaktivnimi snovmi. Razlika je predvsem v materialu iz katerega je narejena zaščitna obleka.

Zaščitni predpasnik in zaščitne rokavice pred kemičnimi snovmi

Protivrezne hlače in hlačni ščitniki za zaščito nog

Namenjeni so delu z motorno žago.

Gasilski zaščitni pas

Namenjen je varovanju pri vzpenjanju po lestvi. Je tudi obvezna oprema tekmovalcev na gasilskih tekmovanjih za člane, članice ter veterane, veteranke.

Reševalna vrv

Od skupne zaščitne opreme imamo v našem društvu:

 •  t.i. “Tyvek”, ki nudi določeno zaščito pred nevarnimi snovmi,
 • hlačne ščitnike za zaščito nog,
 • gasilski zaščitni pas in
 • reševalno vrv.