“Kvizko” tekmovanje za naše mladince

Da ne bo učenje za kviz tako dolgočasno, bomo snov ponavljali skozi tekmovanje.

 

PRAVILA

 1. “Kvizko” se začne v sredo, 13.01.2021. Konec še ni določen – odvisno od situacije in vaše volje. Se bomo skupaj dogovorili.
 2. Tekmovanje bo potekalo vsako sredo z začetkom ob 19:00. Na začetku preko ZOOM-a. Ko se razmere umirijo in bodo dovoljena srečevanja pa tudi v živo.
 3. Nagrado dobi vsak sodelujoči mladinec.
 4. Naloge bodo istega tipa kot na pravem tekmovanju:
  – Drži / Ne drži
  – A / B / C
  – Dopolni stavek
  – Poveži stolpec A in B
  Vsako soboto se bo določil tip naloge. Prav tako bo ob sobotah določeno iz kje bodo vprašanja vzeta. To bo zabeleženo pod “NALOGE”, zato vsako soboto popoldne spremljajte nove stvari.
 5. Pravila vsakega dela se bodo predstavila pred začetkom posameznega dela.
 6. Točkovanje
  1. mesto … 15 točk
  2. mesto … 14 točk
  3. mesto … 13 točk
  itd. do 15. mesta, ki prinese 1 točko.
 7. V končni rezultat se ne bodo upoštevali rezultati vseh delov. Tako boš lahko imel malo slabši dan ali boš lahko celo manjkal. Vzeli bomo (kasneje) določeno število najboljših rezultatov. Številka bo odvisna koliko preizkušenj bomo uspeli izvesti.

  PRIMER
  Imeli bomo 10 delov. Upoštevali se bodo rezultati 8 najboljših delov.

 

GRADIVO

V dosedaj objavljenih kratkočasnikih ste lahko že veliko prebrali o gasilstvu. Večino napisanega morate znati za kviz, a to nažalost še ni vse. Do konca februarja bo počasi dodano vso gradivo, ki ga morate znati na tekmovanju.

Gasilstvo

V “power point prezentaciji” so podani odgovori na vprašanja, ki jih morate znati.

Splošno o gasilstvu
Oznake činov
Oznake položajev
Veščine gasilske mladine
Zgodovina gasilstva na Slovenskem
Gasilska tekmovanja
Gasilska zaščitna oprema
Gasilsko orodje
Gasilska vozila
Gorenje
Požar in gašenje
Nevarne snovi
Naravne nesreče
Klic na 112

 • Gradivo o gasilstvu se uporablja le kot vsebinski vir in ne kot nabor vprašanj, ki se lahko pojavijo na tekmovanju. To pomeni, da se za vprašanje lahko uporabi tudi zapisani odgovor. Vprašanja so lahko torej obrnjena, združena …

  PRIMER
  V
  prašanje v gradivu: “Naštej dele skupne opreme.”
  Vprašanje na tekmovanju: “Gasilska čelada je del skupne opreme.”
                                                   Drži  /  Ne drži

Prva pomoč

Ker za preverjanje prve pomoči niso posebej pripravljena vprašanja, bodo tu povezave do kratkočasnikov, kjer bo razložena vsebina, ki jo morate znati.

 

NALOGE

 1. 13.01.2021 – “Drži” / “Ne drži”
  Vprašanja bodo samo iz “Gasilska zaščitna oprema“, “Gasilska vozila”  in “Nevarne snovi“.
 2. 20.01.2021 – A / B / C
  Vprašanja bodo samo iz “Gasilsko orodje“.
 3. 27.01.2021 – Vstavi besedo
  Vprašanja bodo samo iz “Zgodovina gasilstva na Slovenskem“.

 

REZULTATI

Začasni rezultati – 20.01.2021

Simpatične nagrade je, za prav vsakega mladinca, ki se bo udeležil tekmovanja, prispevalo podjetje UNIKATOY iz Postojne, za kar se mu iskreno zahvaljujemo!