Vaje operative – prezračevanje, delo z elektro agregatom in poznavanje opreme v vozilih , 7.3.2020

foto: K. Purkart, N. Milošević, M. Trebec