Category: Usposabljanja 2019

Vaje operative – TPO in vrvne tehnike

V soboto, 2.2.2019 smo se operativci PGD Rakek dobili na drugi letošnji vaji, katera je bila sestavljena iz dveh delovnih točk – TPO in vrvna tehnika. Na prvi delovni točki smo obnovili znanje iz pristopa do poškodovanca po VODDO, na vadbeni lutki izvajali TPO v kombinaciji z AED ter vadili izvajanje TPO pri gasilcu z nameščenim IDA. Na drugi delovni točki je bila tema reševanje iz jaškov, vodnjakov in drugih podobnih prostorov. Izdelan je bil sistem škripčevja, kateri je služil za spust reševalca in nato za dvig poškodovanca s pomočjo reševalnega sedeža.

Osnovni pristop s hitrim pregledom in TPO

Ker je bil v januarju 2019  s strani Zdravstvenega doma Cerknica, Občine Cerknica in Gasilske zveze Cerknica podpisan dogovor na osnovi katerega bodo v prvih dneh februarja lahko začeli z aktivacijo prvih posredovalcev (PPO), so se nam na tokratnih vajah bolničarjev pridružili tudi člani PPO drugih PGD v našem sektorju. Tako smo včeraj prvič imeli skupne vaje prvi posredovalci iz celotnega sektorja. Najprej smo na kratko ponovili teorijo pristopa do poškodovanca in hitri pregled, kateremu lahko sledijo temeljni postopki oživljanja (TPO). Razdelili smo se v dve skupini in vadili na scenarijih posredovanja ob aktiviranju PPO. Ekipe PPO so aktivirane v primeru suma na srčni zastoj, suma na tujek v zgornjih dihalih s hudo zaporo dihalne poti ali suma na hudo zunanjo krvavitev (Trebec S.).

Posvet poveljnikov PGD

V soboto, 5.1.2019 se je v okviru tečaja za vodjo enot izvedel še posvet poveljnikov PGD v GZ Cerknica. Na posvetu so štirje predavatelji predstavili analize intervencij in vaj. Tako je Paternost Bogdan, pomočnik komandirja PP Cerknica predstavil sodelovanje gasilcev in policistov pri intervencijah, posebej je bilo izpostavljeno sodelovanje na iskalni akciji. Tratnik Andrej, namestnik poveljnika PGD Postojna je predstavili posredovanje ob požaru v industrijskem objektu na Velikem otoku, kjer je zagorelo v grafičnem studiu. Slavec Tadej iz PGD Knežak je predstavil požar v naravi na strelišču Bač, kjer je prišlo do poškodb dveh gasilcev. Občinski poveljnik Cerknice, Kovačevič Goran pa je predstavil analizo vaje GZC na soseski Jezero, kjer se je vadilo gašenje požara v podzemni garažni hiši.

Poznavanje opreme v GVC 16-25

Na prvih vajah operative v novem letu smo se ob kratkem predavanju pogovorili o nevarnostih in pravilnih postopkih dela pri intervencijah ob in na železniški infrastrukturi. V nadaljevanju smo skozi različne naloge ponovili kje se v GVC 16-25 nahaja določena oprema. Tokratne vaje je zaznamovala velika udeležba operativnih članov, katera je odraz odličnega dela in dobra napoved za nadaljnje delo (Modic M.).

Vaje bolničarjev – uvodni sestanek

Prve letošnje vaje bolničarjev smo začeli s sestankom in planom dela na bolničarskih vajah v tekočem letu. Določili smo nov termin vaj, in sicer vsak prvi petek v mesecu ob 19. uri. Na letošnjih vajah bosta za vsak mesec določena po dva člana (bolničarja oz. prva posredovalca), ki bosta pripravila krajšo teoretično predstavitev teme, kateri sledi praktični del. Namen vaj je, da se permanentno obnavlja teorijo in prakso posredovanj prvih posredovalcev. Tako bo glavnina tem bolničarskih vaj temeljila na nudenju prve pomoči pri TPO, krvavitvah, zapori dihal s tujki in opeklinami. Poleg teh tem pa bo vzporedno dodano še drugo znanje bolničarjev, ki je potrebno ob posredovanjih.