Category: Usposabljanja

Podaljševanje licenc prvih posredovalcev

V mesecu novembru nekaterim prvim posredovalcem našega društva potečejo eno letne licence, ki jih je potrebno vsako leto permanentno obnavljati. V petek, 8. novembra, sta v Zdravstvenem domu v Cerknici dva prva posredovalca PGD Rakek podaljšala licenco. Podaljševanje licenc je sestavljeno iz teoretično-praktičnega dela. V prvem delu se ponovi teorijo temeljnih postopkov oživljanja in delo prvih posredovalcev od aktivacije preko Regijskega centra za obveščanje do prihoda na kraj intervencije in delo s pacientom. Ponovi se praktične primere scenarijev, ki se lahko pripetijo na terenu. Sledi pisni del preizkusa znanja, kjer mora vsak prvi posredovalec uspešno rešiti teoretični test in s pozitivno oceno lahko nadaljuje na praktični preizkus pred komisijo. Oba člana PGD Rakek sta izpit uspešno opravila. Vsi ostali prvi posredovalci bodo licence podaljševali v prihajajočih mesecih. (Sergej Trebec)

Vaje operative – taktični nastopi enote

Na tokratnih vajah operative smo v novi IOC Podskrajnik izvedli dva scenarija. Pri prvem je prišlo do požara na viličarju ob objektu, požar pa se je razširil tudi v objekt. Viličar in notranji požar je bilo potrebno pogasiti in preiskati ter prezračiti prostore. Pri drugi vaji smo simulirali delo v sektorju pri požaru na večjem skladišču. Z več zunanjimi napadi smo gasili in preprečevali širjenje požara na bližnje parkirana tovorna vozila. Po vsaki vaji smo s kratko analizo opozorili na pomanjkljivosti pri delu. Sodelovalo je 17 operativnih gasilcev. (Miha Modic)
Več fotograij najdete v fotogaleriji.
 

Bolničarske vaje – priprave za prve posredovalce

V mesecu novembru nekaterim prvim posredovalcem našega društva potečejo licence in se tako pričenjajo vsakoletni obnovitveni tečaji za podaljševanje licenc, zato smo tokratne vaje namenili pripravam na obnovo licenc. Ponovili smo standardne postopke ob aktiviranju prvih posredovalcev od poziva, izvoza, prihoda na lokacijo in posredovanje pri poškodovani oz. ogroženi osebi. Ponovili smo teorijo postopkov preko vprašanj in skripte za pripravo na tečaj. PGD Rakek trenutno šteje 13 prvih posredovalcev, ki so aktivirani na podlagi odločitve dežurnega zdravnika nujne medicinske pomoči, ob sumu na zastoj srca, ob sumu na tujek v zgornjih dihalih s hudo zaporo dihalne poti ter sumu na hudo zunanjo krvavitev. (Sergej Trebec)

Tečaj GNP – modul B

V petek je član PGD Rakek opravil dvodnevni tečaj za gašenje notranjih požarov, modul B (GNPB) v ICZR RS na Igu. 

Tečaj je v prvem dnevu obsegal krajšo teoretično ponovitev, v popoldanskem delu pa dve praktični vaji na poligonu in sicer v U-kontejnerju, kjer se je vadilo vstop v objekt, napredovanje v prostoru, gašenje požara in umik iz prostora ter v simulacijskem kontejnerju, kjer se je gasilo požar, simuliran z gorečim plinom. V drugem dnevu so tečajniki vadili na štirih točkah in sicer delo in prezračevanje v dimni hiši, vstop z napredovanjem, preiskavo in gašenjem požara v L-kontejnerju, vstop z napredovanjem, preiskavo in gašenje v simuliranem kletnem kontejnerju ter vstop z napredovanjem, preiskavo in gašenje v požarni hiši. 
 
Tečaj zahteva od tečajnikov poleg psiho-fizične pripravljenosti tudi skupek različnih znanj s področja gašenja, preiskovanja, prezračevanja, medsebojne komunikacije in nekaj iznajdljivosti. Tovrstni tečaji pripomorejo predvsem k varnejšemu delu gasilcev na intervencijah ter učinkovitejšim, hitrejšim in uspešnejšem posredovanju v požarih.
 

Vaja GZC – Potres 2019

V soboto 12. oktobra je na območju gasilske zveze Cerknica potekala vaja z naslovom Potres 2019. V vajo so bila vključena vsa društva gasilske zveze, katera so delovala v svojih sektorjih. Delovne točke so predvidevale scenarije posledic hujšega potresa, ki bi lahko zajel območje občine. Na delovnih točkah so potekala reševanja ujetih oseb iz ruševin in gašenje različnih vrst požarov kot posledica poškodovanih instalacij v objektih.  Aktiviran je bil tudi štab za vodenje večje intervencije s pomočjo večjega poveljniškega vozila (PV-2) v katerem so delovali tudi trije naši operativni gasilci.  V sektorju Rakek so morali gasilci PGD Rakek, Unec in Ivanje selo opraviti 3 intervencije. Najobsežnejša je zajemala gašenje pozažara v šolskem objektu in evakuacijo 12 poškodovanih učencev iz poškodovanega objekta po potresu. (Trebec M.) Fotografije. Video.

Vaja in dan odprtih vrat PGD Ivanje selo

Druga vaja tega dne se je odvila v popoldanskem času v naselju Ivanje selo. Vajo je organiziralo PGD Ivanje selo z namenom predstavitve gasilskega dela vaščanom. Predpostavka vaje je bila požar objekta z več ujetimi osebami. Na vaji so sodelovali, poleg domačih gasilcev, tudi gasilci PGD Rakek in PGD Unec. Po vaji je sledila predstavitev vozil in opreme pred gasilskim domom v Ivanjem selu, kjer so se odvijale tudi ostale točke dneva odprtih vrat PGD Ivanje selo. Več o tem dogodku pa si lahko preberete na strani PGD Ivanje selo

Sektorska vaja DS Smith

V soboto, 5.10. smo gasilci PGD Rakek izvedli vajo na podjetju DS Smith. K temu nas zavezuje pogodba, v okviru katere na podjetju izvajamo tudi redne preglede v zvezi s požarno varnostjo in sodelujemo pri izvajanju preventivnih usposabljanj zaposlenih. Glede na plan usposabljanja sektorja Rakek se je ta redna vaja PGD združila z sektorsko vajo. Tako so na vaji sodelovali tudi gasilci PGD Unec in PGD Ivanje selo. Predpostavka vaje je bila, da je zagorelo v prehodu, kjer je stroj za stiskanje odpadnega papirja. Pri tem sta v objektu ostala dva zaposlena. Časovni okvir predpostavke se je odvijal čez vikend, ko je v podjetju minimalno število zaposlenih zato so se gasilske enote ukvarjale tudi z problemom dostopov v objekt in okolico. Po vaji je sledila analiza z naše in s strani predstavnikov podjetja. Tovrstne vaje so zelo pomembne, saj gasilci s tem spoznavamo prostore podjetja, ovire in poizkušamo najti optimalne rešitve za posredovanje v primeru morebitne nesreče.