Category: Usposabljanja 2017

Seznam usposabljanj v 2017

Vaje vrvnih tehnik – vozli

Na drugih vajah vrvne tehnike smo obdelali osnovne vozle. Vaje so se začele z krajšim predavanjem, nato pa smo se preselili v garažo gasilkega doma, kjer smo praktično vadili izdelavo naslednjih vozlov: varovalni vozel, osmica, vpletena osmica, osmica z dvojno zanko, bičev vozel, polbičev vozel, podaljševalni vozel, prusikov vozel, najlonski vozel, ambulantni vozel in vozel metulj. Prihodnje vaje bodo na temo izdelave sidrišč in varovalnih ograj.

Vaje pripravnikov – elektrika

Februarske vaje pripravnikov so bile namenjene tematiki elektrike v gasilstvu. Skozi teoretični del vaj so se pripravniki najprej seznanili z osnovami pojmi in pravili o elektriki. Največji poudarek smo namenili nevarnostim, ki pretijo gasilcem in ostalim posredovalcev ob nezgodah, kjer je prisotna elektrika, ter kako se tem nevarnostim s pravilnim in varnim delom izogniti. V praktičnem delu vaj smo si ogledali opremo v GVC-16/25 za delo z električno energijo. Pregledali smo električni agregat in ročno orodje na električni pogon, ter ponovili osnovna pravila za varno delo z električnim orodjem. Dežurni delavec Elektro Ljubljana pa nam je razkazal tudi opremo, katero uporabljajo delavci elektro podjetja za svoje delo na terenu.

Trebec Mitja

Vaje operative – taktični nastopi

V soboto, 4.2.2017 smo se operativci PGD Rakek zbrali na drugih mesečnih vajah operative letos. Vaje na temo preigravanje scenarijev so potekale v prostorih gasilskega društva. Gasilci smo se razdelili v štiri skupine. Vsaka skupina je izžrebala scenarij s ključnimi podatki: datum in čas posredovanja, vrsta nesreče in ostali dejavniki, ki vplivajo na potek namišljene intervencije.

  1. scenarij: požar tovornega vozila z nevarno snovjo na avtocesti
  2. scenarij: požar kurilnice v enostanovanjski stavbi
  3. scenarij: dimniški požar v večstanovanjski stavbi
  4. scenarij: dva večja požara ob železniški progi

Pri požaru tovornega vozila je za zaplet poskrbela prometna konica v poletnem času in vrsta nevarne snovi na njem – UN 1230, metilni alkohol. Ukrepi ob nesreči s to snovjo so: evakuacija v radiju 800m, ker se plini zadržujejo v kotlinah obstaja možnost eksplozije zaradi bližine železniške proge (prihaja do iskrenja). Požar kurilnice se je zgodil v delu Rakeka, ki je precej odmaknjen od naselja in kjer je težava s hidrantnim omrežjem. Vodja intervencije je moral misliti na usmerjanje dodatnih enot in na preskrbo z vodo. Zaradi dimniškega požara je v dveh stanovanjih prišlo do poškodbe dimnika in posledično do zadimljenosti prostorov. Potrebno je bilo izvesti evakuacijo v stavbi, kjer po požarnem načrtu živi 52 ljudi ob dejstvu, da se je požar zgodil na silvestrovo, ko je moštvo precej okrnjeno. Dva večja požara ob železniški progi pa je dodatno podpihoval močnejši južni veter.

Rešitve scenarijev so skupine predstavile ostalim. Po vsaki predstavitvi smo se pogovorili o pomanjkljivostih in predlagali izboljšave. Take vaje že tradicionalno izvajamo v zimskem času, ko je vprašljivo delovanje na prostem. Čeprav so mogoče manj zanimive kot vaje na terenu so nujne za usposabljanje potencialnih vodij intervencij, vodij sektorjev in vodij skupin.

Modic Miha

Vaje bolničarjev – pristop

Na letošnjih drugih bolničarskih vajah smo se posvetili osnovnemu oz. prvemu pristopu do poškodovanca. Skozi teorijo smo spoznali osnove prvega pristopa do poškodovanca ter na praktičnem primeru preizkusili teorijo. Poudarek teorije je bil na pristopu do poškodovanca po principu VODDO (Varnost-Odzivnost-Dihalna pot-Dihanje-Obtok) in kasneje odločanje za nadaljnji pregled ali gre za zavestno ali nezavestno osebo. Na tokratnih vajah smo predpostavili, da poškodovana oseba diha, ni v srčnem zastoju, vendar vsekakor potrebuje prvi osnovi pregled in nadaljnjo zdravstveno oskrbo. Na naslednjih vajah, prvi četrtek v mesecu marcu, bomo teorijo in praktični del posvetili temeljnim postopkom oživljanja (TPO).

Vaje pripravnikov – tehnično reševanje

Pripravniki so se spoznali s tehničnem reševanjem v gasilstvu. Seznanili so se z različnimi oblikami nezgod, pri katerem je potrebno tehnično posredovanje ter kakšno orodje in pripomočke uporabljamo pri tovrstnem reševanju. Ker je omenjena tematika zelo obsežna in kompleksna, so pripravniki za začetek spoznali osnove posameznih področij tehničnega reševanja in osnovna orodja.

Po teoretičnem delu so si pripravniki v prostorih PGD Cerknica ogledali še vozila in opremo, ki je namenjena tehničnemu posredovanju, med drugim hidravlično in pnevmatsko orodje, ter ostale pripomočke za posredovanje pri prometnih nesrečah. Gasilcem PGD Cerknica se zahvaljujemo za strokovno razlago in ogled opreme.

Trebec Mitja

Vaje operative – vstopi v objekte

V soboto, 7.1. smo imeli operativci PGD Rakek prve redne mesečne vaje v letu 2017. Vaje so potekale v gasilskem domu, saj je bilo za zunanja udejstvovanja premrzlo. V letošnjem letu vpeljujemo nov sistem vaj, na katerih bo prvih 15 – 20 minut namenjenih teoretičnem delu v smislu predavanja in potem najmanj 1,5 h prakričnemu delu. Te vaje so tako služile tudi kot vzorčni primer za v naprej.

Obravnavali smo različne vrste vstopov v objekte zaradi suma na obnemoglo osebo (vdiranje vrat, vdiranje okna, vstop skozi streho idr.) Vaje so potekale v dveh delih. Prvi del smo s power point predstavitvijo spoznali teoretični del, nevarnosti ki nam pretijo pri tovrstnih posredovanjih, stanju ponesrečenca v objektu,… V drugem delu smo s pomočjo orodja za vdiranje vrat uničili nekaj ključavnic in poizkusili vstopiti v objekt skozi okno odprto na kip. Obnovili smo tudi znanje prve pomoči: položaj za nezavestnega, AED, TPO in prvi hitri pregled poškodovanca.

Modic Miha

Vaje bolničarjev – uvodni sestanek

Na prvih letošnjih bolničarskih vajah, v četrtek 5. januarja, smo na uvodnem sestanku obravnavali predlog plana bolničarskih usposabljanj za leto 2017.  Okvirno smo določili termine bolničarskih vaj, ki so vsak prvi četrtek v mesecu ob 19. uri in trajajo približno dve uri. Po potrebi se lahko termin bolničarskih vaj s predhodnim obvestilom tudi spremeni glede na vremenske razmere in terminske plane drugih aktivnosti. Bolničarske vaje so namenjene vsem članom društva. Za leto 2017 je predviden nekoliko drugačen koncept vaj in pristop k izobraževanju. Tako bo za vsako vajo določen vodja vaje iz operative, ki si bo lahko za izvedbo vaje izbral tudi pomočnika. Vodja vaje bo tako s pomočjo pomočnika poveljnika za prvo pomoč pripravil vajo, katere tema mu bo predhodno določena. Vsaka vaja bo sestavljena iz krajše predstavitve teme, pravilnega pristopa do poškodovanca ter pravilne tehnike nudenja prve pomoči. Sledilo bo delo po posameznih točkah in na koncu vsake vaje še zaključna kompleksna vaja osvojenega znanja. Osvojeno znanje na bolničarskih vajah se bo uporabilo v kombinaciji operativnih vaj na rednih mesečnih usposabljanjih operativne enote.

Trebec Sergej