Vaje operative – poplave

Na aprilskih vajah operative smo obdelali temo poplave. Pred začetkom praktičnega dela se je izvedlo kratko predavanje, katero je zajemalo nekaj osnovnih značilnosti poplav, nevarnosti, ki ob tem nastajajo za ljudi, živali in infrastrukturo ter se seznanili z osnovnimi ukrepi ob posredovanju na tovrstnih intervencijah. Praktični del vaj je zajemal pripravo terena za postavljanje protipoplavnih nasipov ter polnjenje protipoplavnih vreč, s katerimi smo nato zgradili pravilen nasip, na drugi delovni točki pa se je obnovilo pravilne postopke dela s potopnimi in muljnimi črpalkami.

Nenapovedana vaja – požar v objektu

V soboto, 31.3. smo v okviru letnega plana izobraževanja operative, izvedli prvo letošnjo nenapovedano vajo.  “Zagorelo” je na objektu stare osnovne šole na Rakeku. Gasilci, kateri so se udeležili vaje so preiskali zadimljene prostore, iznesli pogrešano osebo in plinski jeklenki ter pogasili požar. Vaja je bila izvedena zelo uspešno, saj so gasilci uporabili vse znanje in taktične postopke, katere smo pilili skozi vrsto operativnih vaj v preteklosti. Namen tovrstnih vaj je ocena delovanja operativne enote ob nenapovedanih in nepredvidenih scenarijih (Modic M.)

Akcija zbiranja odpadnega papirja

Tudi letošnja spomladanska akcija zbiranja odpadnega papirja je uspešno zaključena, zato se na tem mestu zahvaljujemo vsem vam krajankam in krajanom Rakeka ter drugim donatorjem za pomoč in sodelovanje pri akciji. Zbran denar se namenja za nakup opreme, katero potrebujemo za posredovanja ob klicih na pomoč.

Hvala za vaš vsakoletni odličen odziv!

Gašenje notranjih požarov – modul A

V četrtek in petek, 22. in 23. marca, sta dva operativna gasilca PGD Rakek v ICZR na Igu uspešno opravila tečaj za gašenje notranjih požarov – modul A (GNPA). Tečaj je razdeljen na teoretični in praktični del, vsak del pa traja en dan. Na teoretičnem delu izkušeni predavatelji predstavijo kako se požar v notranjih prostorih razvija ter kakšne nevarnosti se pojavljajo pri gašenju notranjih požarov. Na teoretičnem delu se ponovi tudi prva pomoč, še posebno teme glede oskrbe opeklin in pregretja oz. hipertermije. V sklopu drugega dne si pod vodstvom skupine inštruktorjev tečajniki najprej ogledajo simulacijo razvoja požara, nastanek nevtralne cone, požarnega preskoka in povratnega ognja v manjših simulatorjih. V nadaljevanju se tečajniki pod vodstvom inštruktorjev podajo v večji kovinski zabojnik, v katerem se podrobno analizira razvoj požara (nastanek posameznih faz požara). Sledila je vadba ohlajanja prostora z uporabo turbo ročnika in razpršenega curka (Trebec S.).

Usposobljeni novi prvi posredovalci

V petek, 16. in soboto 17. marca, je v Zdravstvenem domu Cerknica potekal dvodnevni tečaj za usposabljanje prvih posredovalcev pod okriljem Slovenskega reanimacijskega sveta (SloRS) in Slovenskega združenja za urgentno medicino (SZUM). Tokratnega tečaja so se iz PGD Rakek udeležili 4 gasilci – pripravniki. Na dvodnevnem tečaju, ki je obsegal 10 ur teorije in praktičnega dela, so se tečajniki posvetili predvsem zelo pomembni temi temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Tako so na krajšem teoretičnem delu ponovili glavne in bistvene pomembne točke prvega pristopa do poškodovanca, oceno odzivnosti in prizadetosti poškodovane osebe ter pravilen postopek oživljanja z uporabo pripomočkov prvih posredovalcev (AED in AMBU dihalni balon s kisikovo jeklenko). Na praktičnem delu so tečajniki na različnih delovnih točkah vadili različne scenarije intervencij – tujek v dihalni poti, nezavestne osebe, neodzivne in v srčnem zastoju odrasle osebe, oživljanje dojenčkov, otrok, utopljencev in druga nujna življenjsko ogrožujoča stanja. Izpit je obsegal teoretični in praktični del pred komisijo zaposlenih v Nujni medicinski pomoči. Tečaj so uspešno opravili vsi štirje. Tako je sedaj v enoti že trinajst usposobljenih gasilcev, kateri bodo v primeru potrebe nudili pomoč. Čestitamo!

Akcija zbiranja papirja

Spoštovane krajanke in krajani Rakeka! Gasilci PGD Rakek ponovno organiziramo akcijo zbiranja odpadnega papirja. Akcija bo potekala v soboto, 24. marca 2018. V tem času bo pred gasilskim domom na Rakeku postavljen kontejner v katerega lahko pripeljete papir. Bomo pa na dan akcije gasilci tudi sami pobirali papir, od hiše do hiše. V kolikor Vas ne bo doma nam lahko papir pustite pred objektom in ga bomo pobrali. Zbran denar se namenja za nakup opreme, katero potrebujemo za posredovanja ob klicih na pomoč.

V upanju na dober odziv vas lepo pozdravljamo,

gasilci PGD Rakek.