Category: Usposabljanja

Opremljanje z IDA

Na tokratnih vajah operative smo vadili opremljanje z IDA in postavljanje cevovodov po stopnišču. Opremljanje z IDA se je vadilo tako zunaj kot v kabini gasilskega vozila. Poudarek je bil na pravilnem in varnem, vendar še vedno hitrem opremljanju. Postopke opremljanja je vsak operativec večkrat ponovil. Sledila je vaja na temo postavljanja cevovoda po stopnišču, kjer se je preizkusilo več tehnik. Pred odhodom v orodišče smo si vzeli še pol ure za vzdrževanje vozil, katera se je uredilo, očistilo in oskrbelo z gorivom.

20130907_171455

Vaje bolničarjev – zasutje v jarku

Današnje vaje bolničarjev so bile na temo delovnih nesreč. Poudarek vaje je bil na varnosti poškodovanega in sodelujočih reševalcev, pravilnemu postopku zavarovanja jarka in pravilni oskrbi ponesrečenca. Po scenariju vaje je med opravljanjem zemeljskih del za objektom prišlo do delnega zasutja delavca. Zaradi varnosti sodelujočih smo jarek simulirali s podpornim zidom brežine in steno gasilskega doma. Za izvedbo zavarovanja jarka smo uporabili gradbeni les (manjših dimenzij kot bi bil uporabljen v realni situaciji) in vezane plošče. Ker je bil poudarek na vajah bolničarjev se zavarovanja ni naredilo popolnoma po pravilu (varovalke na podpornih elementih, spodnja povezovalna gred). Po zavarovanju jarka in prikazu odkopavanja ponesrečenca se je dela lotila ekipa bolničarjev. Njihova naloga je bila oskrbeti in pripraviti ponesrečenca na čim prejšnji iznos iz jarka na varno mesto, kjer bi ga v realni situaciji že pričakala ekipa NMP. Pri oskrbi in iznosu iz jarka so morali pokazati kar nekaj iznajdljivosti in znanja – ovirala sta jih omejen prostor, podporni elementi in sam položaj poškodovanca. Ker še nimamo ustreznih nosil smo improviziral z opremo in priročnimi sredstvi, katere imamo v enoti.

20130829_193148

Delo v notranjem napadu

Na podlagi programa usposabljanja PGD Rakek je poveljstvo društva organiziralo usposabljanje na temo dela v notranjem napadu. Usposabljanje se je izvedlo na območju nekdanjega proizvodnega prostora Brest v kraju Martinjak. Več urnega usposabljanja so se udeležili tudi operativci PGD Unec in PGD Ivanje selo. V objektu so bile tri delovne točke, katere so zajemala naslednje teme: priprava cevovodov, gašenje in napredovanje po prostoru ter preiskava prostorov. Na vaji se je posebno pozornost posvetilo reagiranju operativcev v primeru več nepredvidenih situacij na katere lahko naletijo pri gašenju notranjih požarov.

DSC_0832

Vaje bolničarjev – prometna nesreča

Tokratne vaje so bile na temo prometne nesreče z enim poškodovanim, kjer ni bil potreben tehnični poseg za dostop do poškodovanca. Vaje so temeljile na usklajenem delu dveh skupin – bolničarske in tehnične. Po prihodu na lokacijo vaje se je najprej izvedlo prometno in požarno zavarovanje, med tem pa si je vodja ogledal situacijo s poškodovanim voznikom. Istočasno se je vršila stabilizacija vozila, odklop akumulatorja in priprava bolničarske opreme. Po oziroma že med izvajanjem zgoraj navedenih ukrepov se je izvajala oskrba in iznos ponesrečenca iz vozila.

DSC_0364

Napeljava cevovodov v visoke stavbe

Namen tokratne vaje je bil preizkus operativnega postopka za napeljavo cevovodov v visoke stavbe. Zaradi vročine se je lokacijo vaje prestavilo iz požarnih stopnic osnovne šole v senco gozda nad nogometnim igriščem. Bolj temeljito smo preizkusili samo postopek postavljanja B cevi, postavitev C cevi in celoten postopek na pravem stopnišču pa sledi naslednjič.

DSC_0286

Bistvo polaganj cevi po stopniščih je pravilna postavitev cevi pred vstopom v prostor, kjer je požar. Cevi polagamo ob zunanjem robu stopnišča v velikih lokih, postavljamo jih po vrstnem redu eno za drugo. Pri višjih stavba se zaradi zagotavljanja možnosti več napadov in zaradi zmanjšanja izgub po stopnišču napelje B cevovod. V tem primeru poteka linija od GVC po B vodu skozi trojak in omejevalec tlaka pred vhodom, dalje B vod (naprej po stopnišču) in na koncu spet trojak – eno nadstropje pod požarom, nato vsaj 2 C napadalna voda (glavni in rezerva). Zakaj vsaj dva trojaka? V primeru, da počijo C cevi se enostavno zapre trojak nadstropje pod požarom, tako nam voda ostane v sistemu, in uporabi rezervna cev. Trojak pri vhodu v objekt pa je pomemben zaradi tega, ker če bo počila kakšna B cev zaradi pritiska, bo to sigurno prva B cev (če so vse enako kvalitetne). Zapremo trojak, ohranimo vodo v sistemu in zamenjamo B cev. Komunikacija z gasilci na trojakih je še kako pomembna, zato naj bodo opremljeni z ročnimi radijskimi postajami.

Ko končamo z gašenjem je potrebno vodo iz cevovodov spraviti ven iz objekta. Da ne delamo dodatne škode na objektu se to naredi na sledeči postopek: zapre se trojak pri vhodu v objekt, preklopi prvo B cev iz izliva na priklop za polnjenje GVC in nato odpremo vse ventile na trojakih, kjer imamo cevi. Voda se počasi pretoči nazaj v GVC zaradi višinske razlike, gasilci skrbijo samo za postopno praznjenje in odpenjanje cevi (od vrha navzdol).

 

Vaje bolničarjev – nesreča v gozdu

Tokratne vaje bolničarjev so bile zastavljene malo bolj kompleksno, z vključevanjem več gasilskih prvin in delom na terenu. Po scenariju je prišlo do nezgode v gozdu, kjer je delavca poškodovalo padajoče drevo. Zaradi težko dostopnega terena je bilo potrebno poskrbeti za varnost posredovalcev in samega poškodovanega. Na podlagi scenarija se je po prihodu na lokacijo formiralo dve skupini, kateri sta imeli vsaka svojega vodjo. Skupina bolničarjev je oskrbela ponesrečenca in ga pripravila na transport, tehnična skupina pa je pripravila teren in poskrbela za varovanje transporta. Poudarek vaje je bil na delu skupine, komuniciranju med obema skupinama in vodjo, vodenju in poročanju ter pravilnih postopkih dela in oskrbe. Zaradi pomanjkanja določene opreme – zajemalna in koritasta nosila so v planu – se je te simuliralo z navadnimi, zaradi vročine pa se je vadilo brez zaščitne jakne. Fotografije iz vaje si lahko pogledate v galeriji.

DSC_0459

Nevarna snov – nenapovedana vaja

V četrtek, 25.7.2013 se je po planu poveljstva izvedla druga nenapovedana vaja, tokrat na temo nevarnih snovi. Po predpostavki je prišlo do iztekanja goriva (bencin) iz cisterne na parkirišču, voznik le-te pa je bil zaradi nezgode v nezavesti. Cilj vaje je bil poleg preverjanja usposobljenosti in odzivnosti operativnih gasilcev tudi preizkus OPR za delo desetine v primeru nesreče z nevarno snovjo. Mesto nesreče se je zavarovalo, izvedlo hiter iznos poškodovanega, vzpostavilo vstopno/izstopno točko, postavilo lovilne posode in preventivno pokrilo s peno. Po vzpostavitvi požarnega varovanja je skupina v drugi stopnji zaščite izvedla tesnenje z zagozdami in ostalimi improviziranimi sredstvi. Med delom obeh ekip v vroči coni se je postavilo tudi DEKO točko in oskrbelo ponesrečenca. Po vaji je sledila kratka analiza posredovanja, nato pa pospravljanje in urejanje opreme.

Vaje bolničarjev

Vaje bolničarjev so se izvajale v prostorih PGD Rakek. Bolničarji so se razdelili v dve skupini, vsaka skupina je dobila vprašanja iz področja prve pomoči. Naloga skupine je bila priprava odgovorov za posamezen primer in postopek izvajanja prve pomoči. Vseskozi je tudi potekala razprava na primerih, ki so jih bolničarji že imeli v vsakdanjem življenju. Naslednje vaje bodo po urniku, z določenimi spremembami:  da se popestri vaje se bo treniralo na scenarijih, ki bodo zajemali tako delo bolničarjev kot tudi podporo pri reševanju (gašenje, iznos, odkopavanje iz ruševin,… itd.). Tako bodo vaje kompleksnejše in z več elementi gasilskega dela.