Category: Usposabljanja

Bolničarji – krvavitve in oskrba ran

V četrtek 11.10.2012 smo v PGD Rakek pričeli z srečanji bolničarjev z namenom, da obnovimo znanje iz prve pomoči in seznanimo z novimi smernicami v prvi pomoči. Udeležba je bila nad pričakovanji, saj se je srečanja udeležilo 12 operativnih članov društva, po večini z specialnostjo bolničar. Tema na prvem srečanju so bile krvavitve in oskrba ran. V teoretičnem delu smo obnovili že pridobljeno znanje, na praktičnem pa smo menjevali vloge ponesrečenec – bolničar. Tako je lahko vsak ponovil osnove oskrbe poškodovanih udov – poudarek je bil na pravilni izdelavi kompresijske obveze. Pogledali smo si tudi izdelavo Esmarchove preveze – namestitev preveze je izrecno le ukrep v sili! Zanj se odločimo le v najresnejših okoliščinah, ko moramo izbirati med reševanjem življenja in reševanjem uda! Na naslednjem srečanju bomo vse skupaj ponovili na še več praktičnih primerih, vaje se bodo vršile po delovnih točkah.

OPR ob požaru na prometnih sredstvih

Tokratne operativne vaje so bile namenjene operativnim postopkom (OPR) pri gašenju požara na prometnih sredstvih. V orodišču gasilskega doma smo si pogledali postavitev vozil in zavarovanje lokacije dogodka ter spoznali postopke vodenja v teoriji (razdelitev na funkcijske sektorje ter njihove vodje). Postopke smo pripravili tako za avtocesto, kot tudi za regionalne oziroma lokalne ceste. Po teoretičnemu delu smo se skupaj z PGD Ivanje selo odpeljali v novo industrijsko cono Podskrajnik, kjer smo še v praksi preizkusili vodenje po naših OPR. Pripravilo in izvedlo se je tri različne scenarije: požar na vozilu z enim poškodovancem, prometna nesreča dveh vozil in dvema poškodovancema (eno osebno vozilo je zajel ogenj) ter večja nesreča z večjim številom vozil in poškodovancev (na dveh vozilih prisoten požar). Po vajah je bila krajša analiza, kjer so se vsi vodje strinjali, da jim je OPR olajšal vodenje in omogočil boljši pregled nad situacijo. Hkrati pa so postopki toliko gibljivi in usklajeni z IPS, da se jih da poljubno širiti in prilagajati obsegu intervencije (primerni tako za manjše kot tudi večje intervencije). Obrazec z postopki in skicami dobite vsi operativni gasilci v kratkem na svoje e-maile; potencialni vodje pa si jih še podrobneje preglejte! Nekaj fotografij je v galeriji in na naši FB strani.

Vodenje velikih intervencij

V soboto, 29.9.2012 je 5 članov PGD Rakek uspešno zaključilo usposabljanje za Vodenje velikih intervencij. Usposabljanje, ki je potekalo na nivoju Notranjske regije v gasilskem domu PGD Dolnji Logatec, je bilo razdeljeno na teoretični in praktični del. Na predavanjih smo predelali teorijo, katera je zajemala naslednje teme:

1. Poveljniško mesto, vodja intervencije – vloga, naloge in odgovornosti
2. Komuniciranje z javnostjo
3. Predstavitev sistema vodenja intervencij
4. Organiziranje dela z velikim številom enot
5. Vodja načrtovanja – vloga, naloge in odgovornosti
6. Vodenje intervencij ob velikih požarih v naravi
7. Sprejemno mesto
8. Vodja logistike – vloga, naloge in odgovornosti
9. Načrtovanje in vodenje na karti, topografija
10. Vodja operativnih enot – vloga, naloge in odgovornosti

Zadnja dva dni sta bila namenjena praktičnim vajam – simulacijam vodenja večjih intervencij, ki so se izvajale v realnem časovnem obdobju (nekatere so trajale tudi 4 ure). Izvedli smo naslednje simulacije:

1. Neurje – poplave: s predpostavko, da je hudo neurje s katastrofalnimi poplavami zajelo območje celotne Notranjske regije. Poplavljeni, zasuti in poškodovani so deli Logatca, Cerknice, Vrhnike in Borovnice. Kraje ogrožajo visoke vode, zemeljski plazovi, močan veter in nazadnje še poškodovan proizvodnji obrat Fenolit v Borovnici.

2. Velik požar objekta: vaja je bila zastavljena tako, da je morala skupina pripraviti in nato predstaviti vodenje v primeru različnih predpostavk. Pripravljenih je bilo pet scenarijev na dveh različnih objektih (poslovna stavba v Logatcu, trgovski center Mercator Logatec).

3. Požar v naravi: zagorelo je na območju Hotedrščice, požar se širi proti zaselkom v smeri S-SV. Gasilske enote iz GZ Logatec požara ne morejo zaustaviti same zato pokličejo na pomoč enote iz GZ Vrhnika in GZ Idrija. Postavita se dva sprejemna mesta in poveljniško mesto.

Usposabljanje je bilo zelo zanimivo in podprto na praktičnih primerih, ki so se že zgodili v Sloveniji. Priporočamo ga vsakemu, ki je v funkciji vodenja oziroma bo šele deloval v tej funkciji. Več fotografij iz usposabljanja pa v galeriji.

Delo z GVC 16/25, 02.09.2012

Zopet je bila tu, prva nedelja v mesecu namreč. Že nekaj let zapored imamo operativni gasilci PGD Rakek vsako prvo nedeljsko dopoldne v mesecu rezervirano za usposabljanje. To dopoldne smo ponovno namenili spoznavanju novega vozila GVC 16/25 in postopkom dela z njim. Zbralo se nas je 13 operativcev in z obemi vozili smo odšli v novo industrijsko cono za podjetje Alumar. Prvo smo na kratko ponovili, kar smo se naučili na prejšnjih spoznavanjih novega vozila. Za tem pa smo izpeljali tri izmišljene scenarije raznih nesreč in požarov.

1. Požar bivalnega kontejnerja
2. Požar v notranjosti objekta
3. Prometna nesreča – osebni avtomobil se je zaletel v cisterno s plinom.

Po izpeljavi treh različnih scenarijev smo napravili krajšo analizo našega dela z namenom, da se napake, ki so med vajami nastale v primeru realne nesreče ne bodo ponovile. Sledilo je še pospravljanje in čiščenje opreme, ki je bila uporabljena.

Lep pozdrav in se vidimo prvo nedeljo v mesecu oktobru! Nekaj fotografij dobite tudi tule.

Vadnu Vid

Delo z GVC 16/25, 05.08.2012

Tokratne redne mesečne vaje, katere so bile kljub dopustom presenetljivo dobre obiskane, so bile ponovno na temo dela z GVC 16-25. Zaradi lažjega in bolj učinkovitega dela smo ponovno delali v dveh skupinah z rotacijo. Na prvi točki smo predelali prometno zavarovanje, signalizacijo in osvetljevanje (vaja je potekala z opremo iz GVC-ja). Na drugi pa delo z GVGP-1, taktiko gašenja gozdnih požarov in podaljševanje VT cevovodov z klasičnimi D cevmi. Še kako prav nam je to prišlo na Črnem Kalu! Fotografije.

Delo z GVC 16/25, 08.07.2012

Na tokratnih operativnih vajah smo obdelali gašenje s peno, nato pa izvedli še nekaj taktičnih nastopov po Rakeku. Predvsem z namenom spoznavanja kje je kakšna oprema, kajti še vedno se kak kos išče, in preizkusiti ulice po naselju. Tako se je prvi del vaj odvijal v IO Podskrajnik (novi del), kjer smo najprej predelali teorijo gašenja s peno. Po kratkem teoretičnem delu je sledilo praktično delo: pravilno postavljanje linije in armatur za delo s peno, uporaba težke pene, uporaba srednje težke pene, spoznavanje različnih ročnikov in delo z njimi,… itd. Sledila sta dva taktična nastopa v sami coni, vsakič z drugim voznikom in vodjo enote. Kasneje smo naredili še en taktični nastop v Dovcah, kjer se je preizkusilo tudi delovanje vitla – vlečno breme je bil kar GVGP-1. Po treh urah vaj, katere so spremljali sonce, vročina, fizično delo, … smo končno odložili težke intervencijske obleke – bile so dodobra premočene (pa ne zaradi vode iz rezervoarja!) Fotografije si lahko pogledate tule.

Sektorska vaja na OŠ Unec, 01.06.2012

En teden po vaji na OŠ Rakek je bila organizirana še sektorska vaja na podružnični osnovni šoli Rudolfa Maistra na Uncu. Scenarij podoben, požar v 2. nadstropju v sobi arhiva, pogrešana učenec in učiteljica. Problem predstavlja lokacija OŠ, katera leži v strnjenem vaškem centru poleg cerkve in župnišča. Plato za delovanje gasilskih enot je res omejen, dodatno še z evakuacijskim mestom in parkiriščem za zaposlene. Problem predstavlja tudi napajanje iz hidrantov, kateri so vsi na isti vodovodni cevi (enote si dobesedno “kradejo” vodo), zato je potrebno paziti na pravilno postopanje. Sodelovali so operativni gasilci iz PGD Rakek, Unec in Ivanje selo. Fotografije iz vaje.