Category: Usposabljanja

Usposabljanje voznikov – snežne razmere

Obilico novo zapadlega snega so vozniki izkoristili za trening terenske vožnje, katera se je izvajala po gozdnih cestah nad Rakekom. Med vožnjo se je preizkusilo delovanje vseh voznih sistemov v GVC 16-25, različne načine speljevanja in sam odziv novega vozila na sneg. Vozilo Renault Midlum na pogon 4×4 se je brez dodatnih pomagal (verige, vitel,…) odlično obneslo tudi v več kot pol metra snega. Poleg zaupanja v delovanje vozila v težkih voznih razmerah, so se vozniki navadili tudi na snežne razmere in vožnjo vozila v le-teh. Nekaj fotografij je tule

SAMSUNG

Vaje bolničarjev – temeljni postopki oživljanja

Bolničarji PGD Rakek smo pričeli novo leto usposabljanj. Tokratna tema je zajemala TPO – temeljne postopke oživljanja. Pogledali smo si oživljanje dojenčka, mladostnika in odrasle osebe ter njihove značilnosti pri samem načinu izvajanja TPO. Tudi na AED nismo pozabili, saj smo si pobližje seznanili z samim delovanjem in rokovanjem le-tega. Naslednje vaje sledijo čez 14 dni, na katerih bomo TPO tudi praktično preizkusili.

Predavanje na temo posredovanja na AC

V soboto, 5.1.2013, smo izvedli predavanje na temo posredovanja na avtocesti. Predavanje je pripravil in izvedel Tratnik Andrej (PGD Postojna), kateri nam je v dveh urah predstavil postopke posredovanja ob različnih dogodkih (požar, prometna nesreča, razlitje nevarnih snovi). Pogledali smo si tudi postopke posredovanja na regionalnih in gozdnih cestah, na koncu pa še posredovanja v primeru nesreče na železnici. Predavanje je bilo zelo zanimivo in poučno, saj so bili postopki in posebnosti posredovanja predstavljeni na podlagi dolgoletnih izkušenj, katere PGD Postojna vsekakor ima. Predavanja se je udeležilo 25 operativcev iz PGD Rakek, Unec in Ivanje selo.

IMAG0101

Nenapovedana vaja plinska postaja

V soboto 22.12.2012 so se oglasili pozivniki celotne operativne enote PGD Rakek. Šlo je za nenapovedano vajo s predpostavko, da se je v plinsko postajo v bližini podjetja Alumar zaletel osebni avtomobil. Ravno v tem času so na postaji potekala redna vzdrževalna dela. Zaradi prebitja cisterne s plinom je uhajajoči plin začel goreti. Trk avtomobila pa je poškodoval voznika in dva vzdrževalca.

Gasilci so ob prihodu na mesto nesreče najprej pogasili požar na cisterni s plinom. Zatem pa so začeli z oskrbo vseh ponesrečenih. Med oskrbo ponesrečenih so še vedno skrbeli za požarno varovanje zaradi morebitnega ponovnega vžiga. Do pogasitve požara so morali vsi gasilci v bližini cisterne delovati v zaščiti dihalnih aparatov. Vse ponesrečene so po oskrbi odnesli na zbirno mesto od kjer bi jih v realni situaciji odpeljalo reševalno vozilo. Po vaji je sledila krajša analiza, kjer smo se pogovorili o napakah, ki so se na vaji dogajale. Sklenili smo, da moramo v prihodnje ponovno organizirati še kakšno vajo presenečenja.

Ob tej priložnosti krajanom voščimo VESEL BOŽIČ TER SREČNO IN ZDRAVO LETO 2013. Zahvaljujemo pa se Vam tudi za vse prostovoljne prispevke, ki ste jih prispevali v zadnjem mesecu!

Vadnu Vid

Vaje bolničarjev

Na današnjih vajah gasilcev-bolničarjev smo predelali naslednje teme: nagla obolenja, zastrupitve, poškodbe glave ter poškodbe zaradi mraza. Po programu so to bile zadnje letošnje vaje, z naslednjim sklopom nadaljujemo po novem letu. Tako bodo naslednje vaje bolničarjev 10. januarja, ko si bomo pogledali temeljne postopke oživljanja (TPO).

OPR nevarna snov

Tokratne operativne vaje so bile namenjene operativnim postopkom (OPR) pri posredovanju v primeru razlitja nevarne snovi. Namen vaje je bil, da se vzpostavi dobro predpripravo dela za potrebe posredovanja pri večjih intervencijah, kjer desetina oziroma enota opravlja zgolj delo z nevarno snovjo. Delo se je razdelilo na: zunanja podpora, zavarovanje območja in sprejem, neposredni posredovalci ter prva pomoč z dekontaminacijo. Nekaj fotografij iz operativnih vaj je v galeriji, v nadaljevanju pa kratek opis dela na teh točkah.

Zunanja podpora je imela nalogo pripraviti vse potrebno do vstopne točke. Tako so pripravili cevi in druge armature za potrebe požarnega varovanja, v bližino vstopne točke se je namestilo vsa orodja in pripomočke za posredovanje, poskrbeli so za preskrbo z gasilno vodo in penilom ter pripravili rezervne tlačne posode za IDA.

Ekipa za zavarovanje območja je izvedla ustrezno zavarovanje območja, označila vstopno točko, sprejemala dodatne ekipe in poskrbela za odstranitev nepoklicanih z mesta posredovanja.

Neposredni posredovalci so opravili hiter ogled, preiskali in izvlekli ponesrečence, preprečili iztekanje, izvedli požarno varovanje, zatesnili jaške in izvedli sanacijo.

Ekipa za prvo pomoč in dekontaminacijo pa je postavila dekontaminacijsko mesto, poskrbela za prvo pomoč ponesrečencev ter vodila popis rešenih in evakuiranih.