Kombinezoni za GPNO

Ker smo v PGD Rakek iz kombinezonov prešli na dvodelne obleke za gašenje požarov v naravnem okolje jih zato večje število brezplačno predajamo naprej ostalim PGD v GZ Cerknica. Gre za dva tipa kombinezonov, tip STANE (modri) in PREVENT PROBAN (rumeno – modri). Kombinezoni so rabljeni, vendar dobro ohranjeni in vzdrževani.

Prodaja IDA

Prodajata se dva kompleta IDA tipa Dräger. Komplet sestavlja nahrbtnik, jeklena tlačna posoda, pljučni avtomat in maska. Komplet se prodaja za 200 EUR. Tlačni posodi imata veljavni pregled do leta 2020, nosilcema pa je pretekla veljavnost pregleda. Za več informacij o prodaji teh dveh IDA pa pokličite poveljnika PGD Rakek, Modic Miha 031-249-145 FOTOGRAFIJE

Vaje operative – elektrika in odpiranje vrat

Na tokratnih rednih mesečnih vajah operativne enote smo obnovili znanje iz varnega dela z električnimi napravami, postopke posredovanja pri nesrečah, kjer je prisotna nevarnost elektrike ter tehničnega posredovanja, kjer je potrebno odpiranje vrat objektov s pomočjo orodja za vlamljanje ključavnic. V prvem delu vaj smo imeli kratko predavanje na temo elektrike v gasilstvu, nato pa smo se preselili na lokacijo stare osnovne šole na Rakeku, kjer se je praktični del izvajal preko dveh delovnih točk. Na prvi delovni točki se je vadilo pravilno in varno delo z elektro agregatom, električnimi podaljški, prenosno razsvetljavo in ostalimi električnimi porabniki, katere imamo v vozilih. Na drugi točki pa smo s pomočjo kompleta za vlamljanje ključavnic vadili postopke odpiranja vhodnih vrat, nekaj besed pa smo namenili tudi odpiranju vrat na vozilih. Galerija slik.

Sektorska vaja – požar na objektu

V soboto, 27.4.2019, smo gasilci sektorja Rakek izvedli sektorsko vajo na objektu stare osnovne šole na Rakeku. Predpostavka vaje: zaradi eksplozije na podstrešju je prišlo do požara na podstrešju, posledica je bila porušitve stropa in širjenje požara na dva prostora v 1. nadstropju, gori tudi na stopnišču med 1. nadstropjem in podstrešjem. Piha močan JZ veter, možna je širitev požara na sosednji stanovanjski objekt. Pogrešana je ena oseba. Namen vaje je bila zagotovitev zadostne količine vode za gašenje, vzpostavitev zbirnega mesta za rezervne in prazne tlačne posode, vzpostavitev ustreznega nadzora nad uporabniki IDA, sektorizacija ter vodenje intervencije po IPS sistemu. Po zaključku vaje je sledilo pospravljanje lokacije vaje, kratka analiza in nato skupno druženje operativcev vseh treh PGD. Fotografije iz vaje si lahko pogledate na strani PGD Ivanje selo ter v naši galeriji.