Vaje operative – TPO in vrvne tehnike

V soboto, 2.2.2019 smo se operativci PGD Rakek dobili na drugi letošnji vaji, katera je bila sestavljena iz dveh delovnih točk – TPO in vrvna tehnika. Na prvi delovni točki smo obnovili znanje iz pristopa do poškodovanca po VODDO, na vadbeni lutki izvajali TPO v kombinaciji z AED ter vadili izvajanje TPO pri gasilcu z nameščenim IDA. Na drugi delovni točki je bila tema reševanje iz jaškov, vodnjakov in drugih podobnih prostorov. Izdelan je bil sistem škripčevja, kateri je služil za spust reševalca in nato za dvig poškodovanca s pomočjo reševalnega sedeža.

Osnovni pristop s hitrim pregledom in TPO

Ker je bil v januarju 2019  s strani Zdravstvenega doma Cerknica, Občine Cerknica in Gasilske zveze Cerknica podpisan dogovor na osnovi katerega bodo v prvih dneh februarja lahko začeli z aktivacijo prvih posredovalcev (PPO), so se nam na tokratnih vajah bolničarjev pridružili tudi člani PPO drugih PGD v našem sektorju. Tako smo včeraj prvič imeli skupne vaje prvi posredovalci iz celotnega sektorja. Najprej smo na kratko ponovili teorijo pristopa do poškodovanca in hitri pregled, kateremu lahko sledijo temeljni postopki oživljanja (TPO). Razdelili smo se v dve skupini in vadili na scenarijih posredovanja ob aktiviranju PPO. Ekipe PPO so aktivirane v primeru suma na srčni zastoj, suma na tujek v zgornjih dihalih s hudo zaporo dihalne poti ali suma na hudo zunanjo krvavitev (Trebec S.).

Prvi posredovalci

Januarja 2019 so Zdravstveni dom Cerknica, Občina Cerknica in Gasilska zveza Cerknica uradno podpisali dogovor, na osnovi katerega bodo v prvih dneh februarja lahko začeli z aktivacijo prvih posredovalcev (PPO).

Kot nosilci sistema PPO so najprimernejši prav gasilci, gorski reševalci, jamarski in drugi reševalci, ekipe prve pomoči in pripadniki drugih enot za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), saj želijo pomagati, so dobro organizirani, imajo sredstva zvez, so tudi bolj ali manj opremljeni in imajo svoje enote v večini naselij tako, da je njihov dostopni čas do bolnika čim krajši.

Kako poteka aktiviranje ekipe PPO?

Regijski center za obveščanje (ReCO) aktivira ekipo PPO na prošnjo lokalne NMP ali dispečerja v zdravstvu v primeru, ko na območju, ki ga ekipa PPO pokriva, pride do nujnega stanja, pri katerem je potrebno posredovanje enote PPO. ReCO najprej aktivira PPO, potem pa obvesti klicoče, da bodo v nekaj minutah na kraj dogodka pred reševalci NMP prišli prvi posredovalci, ki znajo in bodo pomagali bolniku.

Ekipa PPO bo aktivirana v primerih:

–     suma na srčni zastoj
–    sum na tujek v zgornjih dihalih s hudo zaporo dihalne poti
–     suma na hudo zunanjo krvavitev.

V operativni enoti PGD Rakek je trenutno 13 članov z licenco prvih posredovalcev, ki velja za obdobje enega leta in se permanentno obnavlja.

Ekipo PPO PGD Rakek sestavljajo Blaž Banfi, Domen Banfi, Aleš Gorkič, Anja Gorkič, Nejc Lukan, Marko Milošević, Nataša Milošević, Miha Modic, Klemen Purkart, Taja Tomšič, Mitja Trebec, Sergej Trebec in Metod Vrenko.

16. tedensko srečanje mladine

V sredo smo imeli s pionirji vaje. Razdelili smo se v tri skupine in vadili gasilske vozle ter praktični poligon z uporabo različnega gasilskega orodja, kjer so morali pionirji med drugim prepoznati s katerim gasilnim sredstvom gasimo določene gorljive snovi. Prihodnjič bomo poleg praktičnih vaj vadili še teorijo za tekmovanje v kvizu. Mladina je tokrat vadila teorijo in praktične vaje.

Zbor mladih

V soboto, 19.1. so imeli naši najmlajši člani Zbor mladih, ki so ga vodili po vseh predpisih in je iz gledal kot veliki. Predsednik zbora je bil Luka Zidar, zapisnik je bila Katja Marolt, člana verifikacijske komisije sta bila Matej Mavsar in Robert Matičič, overovatelja pa Lara Čuček in Martin Mavsar. Mladi so pripravili poročila o tekmovanjih in pripravah nanje ter jih nato prebrali na zboru. Izrazili so svoje želje za leto 2019, katere bomo skupaj mentorji in vodstvo društva poskušali uresničiti. Po uradnem delu so si zaslužili kos pice in sok. Da nebi prehitro končali, se je za konec izpeljala še tombola z glavno nagrado ogled Križne jame za celo družino in drugimi praktičnimi nagradami.