Category: Novice

Kurjenje kresov opozorilo in napotki

Vsako leto,  predvsem na predvečer prvega maja, po Sloveniji zagori na stotine kresov. Kurjenje kresov si predstavljamo predvsem kot prijeten kulturni ali družabni dogodek, vendar pa lahko prinaša tudi nevarnost za nastanek požara v naravi. Da bi bilo kresovanje varno in prijetno, da s kurjenjem ne bi povzročali nevarnosti požara, naj organizatorji javnih prireditev s kresovanjem ter vsi drugi, ki nameravajo v naravnem okolju kuriti kresove, upoštevajo sledeče napotke:

  • prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
  • če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali;
  • kres mora biti ves čas pod nadzorom;
  • ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati,
  • ob močnejših sunkih vetra je treba kurjenje prekiniti;
  • pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi;
  • po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali  z zemljo).

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilce.

kres-31-april-2013-0021

Evakuacija OŠ Jožeta Krajca Rakek

V četrtek, 26.4. smo sodelovali na vaji evakuacije na OŠ Rakek. Tokrat smo bili zgolj v vlogi opazovalcev. Iskali smo napake, ki jih pa ni bilo. Evakuacija osebja, učencev in dveh skupin predšolskih otrok je bila končana v 4 minutah po alarmu na šoli. Učenci so bili lepo razdeljeni po skupinah, vzpostavljena je bila bolničarska ekipa s strani zaposlenih, odklopljena elektrika in plin, odprti vsi dostopi do šole, vodja evakuacije pa je podala točen popis učencev in osebja. Skratka, šolska vaja. Po vaji smo oddelkoma predšolskih otrok predstavili vozili in opremo ter špricali s pravimi gasilskimi cevmi (Modic M.).

Čiščenje gasilskega doma in okolice

Sobotno dopoldne smo izkoristili za delovno akcijo urejanja gasilskega doma in njegove okolice. Uredilo se je parkirišče, očistilo vodno zajetje, pospravilo orodišče in oprali vozni park. Res je, da je gasilski dom star in nam že vrsto let ne omogoča tistega, kar bi gasilski dom moral omogočati. Vendar je to naš gasilski dom, skrb zanj je pomembna in tako bo ostalo vse do izgradnje novega.

Akcija zbiranja odpadnega papirja

Tudi letošnja spomladanska akcija zbiranja odpadnega papirja je uspešno zaključena, zato se na tem mestu zahvaljujemo vsem vam krajankam in krajanom Rakeka ter drugim donatorjem za pomoč in sodelovanje pri akciji. Zbran denar se namenja za nakup opreme, katero potrebujemo za posredovanja ob klicih na pomoč.

Hvala za vaš vsakoletni odličen odziv!