Pregled podjetja DS Smith, 21.11.2019

Gasilci smo v četrtek izvedli redni preventivni pregled na podjetju DS Smith v obratu na Rakeku. Ker gre za večjo industrijo v kateri predelujejo, izdelujejo in skladiščijo papirne in kartonske izdelke imajo v podjetju urejeno pogodbeno sodelovanje z lokalno gasilsko enoto za namene zagotavljanja požarne varnosti. Pregledali smo veljavnost pregledanih ročnih gasilnih aparatov in hidrantnih omaric, urejenost evakuacijskih poti in ostalih elemntov za zagotavljanje požarne varnosti v obratu. Tovrstni pregledi so koristni tudi zaradi spoznavanja sprememb v sami proizvodnji obrata, kar nam lahko pomaga pri posredovanju ob morebitni nezgodi. Podjetje DS Smith sicer že dlje časa zgledno skrbi za požarno varnost v obratu in redno sodeluje z lokalno gasilsko enoto na preventivnih pregledih ter skupnih vajah.

 

 

Tedensko srečanje mladine

Tudi to sredo, 20.11.2019, se je rakovška gasilska mladina dobila na rednih tedenskih vajah. Pionirji so se že čisto sprostili in so z mislimi pri veselem decembru, tako, da so se igrali zabavne namizne družabne igre (Potapljanje ladjic, Kdo je?, Človek ne jezi se).Mladinci pa so se posvetili prvi pomoči in poškodbam ter ranam. Najprej so obdelali potrebno teorijo in nato reševali vprašanja, s katerimi so utrjevali novo pridobljeno znanje. Kakšna oskrba rane in poškodbe pa se je tudi praktično prikazala.

Svečana podelitev činov Gasilski častnik

Gasilska zveza Slovenije (GZS) je zaupala svečani dogodek letošnje podelitve Gasilski regiji Dolenjska, organizacijo pa Gasilski zvezi Trebnje. Podelitev se je izvedla v torek, 19. novembra 2019, ob 18. uri v Občini Mokronog-Trebelno, v dvorani Upravno-kulturnega središča Mokronog. Na prireditvi je vodstvo GZS izročilo čin gasilski častnik 105 gasilkam in gasilcem, iz štirih gasilskih regij, ki so redno obiskovali 98-urni tečaj. Za uspešno opravljen tečaj je bilo potrebno pripraviti in uspešno zagovarjati taktično nalogo, uspešno opravili zaključni izpit iz teorije in enodnevni praktični izpit v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig. Iz našega društva so tečaj obiskovali in ga uspešno zaključili Matjaž Ileršič, Dušan Zwölf, Metod Vrenko, Nejc Lukan, Sergej Trebec in Mitja Trebec.

PROSTI ČAS ZA VSE-TUDI ZAME /bazar društev/

Članici PGD in mentorici naše gasilske mladine sva se v torek, 19.11.2019, odzvali vabilu OŠ Jožeta Krajca Rakek in OŠ Miroslava Vilharja, podružnične šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se udeležili »Bazarja društev«. Namen bazarja je bil predstavitev društev, kamor se  lahko vključijo otroci s posebnimi potrebami v popoldanske interesne dejavnosti in tu razvijajo svoje talente ter preživljajo prosti čas na kvaliteten način. Potekal je pod sloganom »Prosti čas za vse – TUDI ZAME!« Vabilu se je odzvalo skupaj 16 društev iz občin Cerknica, Bloke in Loška dolina. Vse skupaj je potekalo v sproščenem vzdušju preizkušanja krajših aktivnosti, ki so jih pripravila društva, klepeta ter petja ob spremljavi harmonike in 1,5h druženja je kar hitro minila. 

Tedensko srečanje mladine

V sredo se je gasilska mladina zbrala na tedenskih vajah. Vaje pionirjev so tokrat potekale malo drugače. S pionirji smo se začeli pripravljati na veseli december in smo pričeli z urjenjem naših ročnih spretnosti saj bomo pomagali pri okrasitvi gasilskega doma za veseli december. Naše vaje so minile v znamenju druženja in pobarvank. Mladinci pa smo se posvetili gasilski tematiki in sicer smo spoznavali IDA. Naučili smo se sestavne dele in kako se pravilno opremimo. Ker so bile vaje predvsem praktične, so bile našim mladincem zelo zanimive in so minile izredno hitro.

Mariša Šebenik in Anita Trebec

Vaje vrvnih tehnik – tovariška pomoč

Novembrske vaje vrvnih tehnik smo namenili tovariški pomoči. Vadili smo reševanje soplezalca na vrvi. Gre za zahtevne manevre reševanja, zato smo se vaje lotili postopno. Začeli smo z reševanjem soplezalca s pristopom od zgoraj, in spuščanjem obeh po isti vrvi. Poznamo še druge načine reševanja soplezalca glede na dostop in razpoložljivo opremo, te bomo vadili na prihodnjih vajah.

Zakaj bi tvegali, da v dimniku zagori?

Kurilna sezona se je pričela, z njo pa tudi povečana možnost in število dimniških požarov. Če se požar iz dimnika razširi na stavbo, so posledice lahko tragične.

Naloga dimnika je ustvarjanje potrebnega vleka za zgorevanje goriv v kurilnih napravah in odvod dimnih plinov, ki nastanejo kot stranski produkt pri procesu gorenja. Pri nepopolnem izgorevanju nastajajo saje in neizgoreli ogljikovodiki, ki se nabirajo kot obloge na stenah dimnika in lahko zagorijo ob visokih temperaturah. Gorenje sajastih oblok imenujemo dimniški požar. Do tovrstnega požara lahko pride zaradi slabo vzdrževanih dimnikov, dotrajanosti ali slabe gradnje dimnika. Prav tako na nastanek požara vpliva tudi kvaliteta kuriva (drva, sekanci, premog,..).

Dimniški požar prepoznamo po intenzivnem izhajanju temnega oz. temno rumenega dima iz dimnika, v intenzivni fazi gorenja pa je na ustju dimnika mogoče opaziti tudi iskre in plamene. V notranjosti zgradbe dimniški požar prepoznamo po vročih stenah dimnika, po rahlem pokanju ali bobnenju v notranjosti dimnika, skozi razpoke ali odprtine pa lahko v prostore uhaja dim.

Požar dimnika je lahko nevaren, saj se le ta lahko zaradi pregretja okolice dimnika ali uhajanja vročih plinov v okolico preko raznih oblog ali izolacij razširi na ostale dele zgradbe. Gašenje dimnika z vodo je strogo prepovedano in nevarno! Zaradi visokih temperatur, ki lahko nastanejo ob gorenju saj, se v dimniku razvijejo temperature tudi preko 1000 stopnij Celzija, kar pa pomeni, da se npr. 1 liter vode v trenutku upari in tako nastane približno 1700 kubičnih decimetrov vodne pare, katera lahko poruši dimnik.

Kaj naredite v primeru, da se vnamejo saje v dimniku?

  • Takoj pokličite gasilce na telefonsko številko 112.
  • Odstranite vse gorljive predmete iz bližine dimnika.
  • Preglejte vse prostore skozi katere poteka dimnik, morda kje uhaja strupen plin in dim.
  • O požaru obvestite vse stanovalce. Gorenje v dimniku namreč navadno poteka delno nepopolno in nevarnost nastanka strupenega ogljikovega monoksida je velika.
  • Gašenje z gasilnim prahom ABC je tudi možno, vendar predlagamo, da se za to opcijo odločite le kadar zunaj močno piha veter in raznaša iskre na sosednje objekte ali v naravo, kjer bi lahko prišlo do vžiga. Z gasilnim aparatom pa pogasite začetni požar, ki lahko nastane ob dimniku.
  • Gasilce pričakajte pri vhodu ali dovozni poti.
  • Omogočite gasilski enoti dostop do vseh prostorov, da bodo lahko nadzirali dimniški požar do konca izgorevanja saj.
  • POZOR: Ne vlivajte vode v dimnik! Ne odpirajte dimniških vratc!
  • Po požaru naj dimnikar pregleda dimnik! Možnosti, da je požar pustil posledice na tuljavah ali stenah dimnika so velike.

(vir: URSZN)