Category: Usposabljanja 2018

Posvet Železnica in varnost

V sredo smo se štirje člani poveljstva odzvali vabilu štaba Civilne zaščite občine Vrhnika na predavanje v sklopu občinske vaje sistema zaščite, reševanja in pomoči z naslovom “Železniška nesreča Verd 2018”. V ta namen je občina Vrhnika v sodelovanju s Slovenskimi železnicami, štabom CZ Občine Vrhnika in GZ Vrhnika organizirala predavanje na temo “Nevarnosti, ki prežijo ob železniški nesreči”. Predavanja in posveta, ki je potekalo v prostorih Cankarjevega doma na Vrhniki so se udeležila prostovljna gasilska društva GZ Vrhnika in okoliški PGD, kateri se tudi srečujemo z nesrečami in požari ob železniški progi Ljubljana-Postojna. Na posvetu so 4 predavatelji predstavili sledeče teme: varno delo in gibanje na železniškem območju, elektro energetika ter vleka vlakov in vozna sredstva. Pridobljeno prepotrebno znanje bomo udeleženci PGD Rakek v zimskem času na operativnih vajah podali tudi ostalim članom operativne enote (Trebec S.)

Nenapovedana vaja – delovna nesreča

Po scenariju vaje je oseba padla iz višine in se nabodla na ograjo skozi trup. Ob prihodu na lokacijo je bila oseba v nezavestnem položaju, zaradi sunka ob padcu pa se je sumilo tudi na poškodbo hrbtenice. Dodatno nevarnost za posredovalce je predstavljala plinska jeklenka iz katere je izhajal plin, kateri je tudi gorel. Zaradi nezavesti in položaja v katerem je bil ponesrečenec se je izvedlo stabilizacijo tujka v trupu, oskrbelo odprt zlom roke, stabiliziralo vrat ter zaščitilo pred vremenskimi vplivi in posledicami delovanja rezalke. Ograjo se je nato previdno odrezalo, poškodovanca pa prestavilo na zajemalna nosila, kjer se ga je še dodatno oskrbelo.

Vaje vrvnih tehnik – Tirolska žičnica

Septembrske vaje ekipe za vrvne tehnike so bile nadaljevanje prejšnjih na katerih smo izdelali tirolsko žičnico z sistemom za vertikalni dvig in spust reševalca oziroma bremena. Na tokratnih vajah smo vadili reševanje osebe iz globine s pomočjo reševalca in trikotnika za reševanje. Za ta namen oziroma za potrebe dodatnega varovanja smo zgoraj navedenemu sistemu žičnice dodali še dodatno, varovalno vrv.

Gašenje notranjih požarov – modul C

Operativna gasilca PGD Rakek sta uspešno zaključila tri dnevno izobraževanje za gašenje notranjih požarov, modul C. Usposabljanje je potekalo v ICZR na Igu od 12. do 14. septembra. Tečaj je nadaljevanje izobraževanja gašenja notranjih požarov, modul B. Prvi dan je bil namenjen pretežno teoriji, kjer smo predelali:

– razvoj požara in gašenje v zahtevnih (več etažnih) objektih,
– gibanje in branje dimnih mas v zahtevnih (več etažnih) objektih.
– transport ponesrečencev iz zadimljenih objektov,
– napeljava cevovoda in sistematično gibanje v zadimljenem objektu,
– nadzor nad delom napadalnih skupin,
– uporaba lestev za reševanje in gašenje,
– uporaba termo kamere,
– komunikacija znotraj napadalne skupine in med skupinami,
– vertikalno in horizontalno prezračevanje v zahtevnem objektu,
– uporaba naprednih veščin za ohlajanje dimnih plinov in gašenje plamenov,
– delo napadalne skupine pri reševanju in gašenju v notranjem požaru,
– naloge napadalne skupine in oddelka,
– namen in oblikovanje reševalne skupine,
– prepoznavanje nevarnosti pri gašenju notranjega požara v zahtevnih objektih

V popoldanskem delu prvega dne pa smo praktično vadili postavljanje tri-delne raztegljive in stikalne lestve v kombinaciji z reševanjem ponesrečencev preko njih. Preizkusili smo se tudi v delu z ALK ter pravilnemu delu v košari tega vozila.

Drugi dan je bil sestavljen iz štirih vročih vaj, kjer smo vadili gašenje enostavnih objektov s pomočjo uporabe lestev ter poudarkom na delu skupine, vadbi tehnike gašenje in prezračevanja s pomočjo izdelave presekov na strehah objektov, gašenju požara v večstanovanjskem objektu s poudarkom na vertikalnem prezračevanju stopnišča ter gašenju požara v kletnih prostorih.

Tretji dan je imel poudarek na delu oddelkov ter vodenju posameznih oddelkov zunaj in v objektu. Izvedli so se trije scenariji, ki so simulirali požare na objektih (od preprostih do večstanovanjskih). VIDEO

Vaje bolničarjev – krvavitve zgornjih okončin

Na tokratnih vajah bolničarjev smo preko teorije obnovili znanje o krvavitvah in nujnih stanjih interne medicine ter se podrobneje dotaknili krvavitev zgornjih okončin. Pregledali smo opremo, ki jo potrebujemo za hitro zaustavitev krvavitev in imobilizacijo poškodovanih udov, katera se nahaja v nahrbtniku s sanitetnim materialom ter pregledali torbo z opremo za nudenje TPO. V nadaljevanju smo na praktičnem delu ponovili osnovne pristope pri realnih situacijah ter vadili scenarije zaustavitve krvavitev in imobilizacije poškodovanih udov (Trebec S.).

Vaje operative – testiranje

Zaradi dežja smo septembrske vaje operative izvedli v gasilskem domu, kjer smo preko dveh delovnih točk opravili testiranje psihofizične sposobnosti operativcev. Na eni izmed delovnih točk je bila naloga gasilca, da se pravilno in hitro opremi z osebno varovalno opremo ter nadene IDA. Naloga sama po sebi nič posebnega in osnova za vsakega operativnega gasilca, vendar smo jo začinili s prevezo preko oči. Tako se je bilo potrebno zanesti samo na tip ter poznavanje svoje osebne zaščitne opreme in IDA. Na drugi točki se je v popolni OVO in IDA opravilo z naslednjimi nalogami: registracija vstopa v objekt na tabli IDA s pomočjo imenske ploščice, prenos kasete s cevmi v 1. nadstropje, dvig B cevi s pomočjo vrvi in nato spust s kaseto nazaj v pritličje. V pritličju objekta se je izvedel dvig na drogu, vzpon in sestop po lestvi, navezava gasilske sekire ter na koncu registracija izstopa. Tekom obremenitve se je informativno meril čas in poraba zraka. FOTO

Izobraževanje zaposlenih na OŠ Rakek

Ker je ena od nalog gasilskih društev tudi preventivna dejavnost, smo se z vodstvom osnovne šole Rakek dogovorili, da izvedemo izobraževanje za zaposlene. Po uvodnem nagovoru smo zaposlenim pokazali notranjost hidrantne omarice s poltogo cevjo, namen in uporabo v primeru požara. Zunaj smo pripravili delovne točke, na katerih so bili seznanjeni z osnovami gašenja vnetljivih tekočin, lesa in papirja z ročnimi gasilnimi aparati na prah in CO2. Prikazali smo jim temeljne postopke oživljanja, uporabo AED in prve ukrepe ob dušenju s tujkom v dihalnih poteh. Na vseh točkah so imeli možnost tudi aktivno sodelovati. Za konec pa smo izvedli prikaz nepravilnega gašenja gorečega jedilnega olja z vodo kar privede do vzbuha, pravilno gašenje olja s pokrovko ali mokro kuhinjsko krpo ter gašenje ob požaru na poškodovani napeljavi kuhinjskega plina propan – butan. Vsi smo se strinjali, da moramo tovrstna usposabljanja izvajati tudi v prihodnje (Modic M.).